Prezentare Protecția civilă este o componentă a sistemului securității naționale și reprezintă un ansamblu integrat de activități specifice, măsuri și sarcini organizatorice, tehnice, operative,cu caracter umanitar și de informare publică, planificate, organizate și realizate potrivit legii, în scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populației, bunurilor și mediului împotriva efectelor negative ale situațiilor de urgență, conflictelor armate și înlăturării operative a urmărilor acestora și asigurării condițiilor necesare supraviețuirii persoanelor afectate.
Activitatea de protecție civilă este de interes național, are caracter permanent și se bazează pe îndeplinirea obligațiilor ce revin, potrivit legii, autorităților administrației publice centrale și locale, celorlalte persoane juridice de drept public și privat române, precum și persoanelor fizice.

Atribuții principale Principalele atribuții ale Compartimentului de Protecție Civilă din cadrul Primăriei Orașului Băile Govora sunt următoarele:

 • Întocmește planurile operative de pregătire și planificare a activităților de protecție civilă;
 • Elaboreaza planul de intervenție în caz de situații de urgență pe tipuri de riscuri și planul de evacuare în caz de inundații, dezastre sau război;
 • Desfășoară activități de prevenire, informare și instruire privind cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență;
 • Urmărește întreținerea și funcționarea legăturilor și a mijloacelor de înștiințare – alarmare în situații de protecție civilă;
 • Duce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local pe linie de Protecție Civilă și Situații de Urgență;
 • În calitate de președinte, coordonează activitatea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și este locțiitor al președintelui Comitetului Local pentru Situații de Urgență;
 • Verifică și menține în stare operativă adăposturile de protecție civilă special amenajate de pe raza orașului;
 • Întreține, depozitează, conservă și gestionează tehnica și aparatura din dotare;
 • Centralizează și transmite operativ I.J.S.U date și informații privind apariția și evolutia stărilor potențial generatoare de situații de urgență;
 • Desfașoară alte acțiuni de limitare și înlăturare a urmărilor situațiilor de urgență la toate tipurile de riscuri în colaborare cu servicii de urgență și cu servicii profesioniste;
 • Colaborează cu toate structurile locale, zonale sau naționale din domeniul situațiilor de urgență pentru asigurarea unui nivel de operativitate crescut și desfășurarea unor intervenții operative și eficiente;
 • Întocmește anual lucrările M.L.M. și situațiile ce compun Carnetul de mobilizare;
 • Ține evidența documentelor secrete, urmărind întocmirea, multiplicarea și manipularea acestora conform prevederilor legislației și actelor normative în vigoare;
 • Organizează, planifică, îndrumă și controlează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul instituțiilor;
 • Îndeplinește și alte atribuții ce aparțin Administrației Publice Locale în aplicarea întocmai a legilor în vigoare și a dispozițiilor conducerii instituției.

Contact
Compartiment Protecție Civilă: Inspector Uță Viorel
Adresă: Sediul Primăriei Orașului Băile Govora, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 95
Telefon: 0250 770 460, int. 23; E-mail: primaria@primaria-baile-govora.ro
Program de lucru: Luni-Joi între orele 07:30-16:00; Vineri între orele 07:30-13:30

Cum se poate sesiza existența unei situații de urgență

Pentru rezolvarea unei situaţii de urgenţă produsă pe teritoriul administrativ al orașului Băile Govora poate apela orice cetăţean la telefon 112


Documente utile
 1. Plan de aparare in cazul producerii de cutremure sau alunecari de teren in orasul Baile Govora – anul 2022
 2. Plan de analiza si acoperire a riscurilor oras Baile Govora – 2022
 3. Plan de Analiză și Acoperire a Riscurilor – CLSU Băile Govora 2021
 4. Plan de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2019
 5. Plan de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență a CLSU Băile Govora, anul 2019
 6. Plan pentru asigurarea cu resurse materiale și umane necesare gestionării situațiilor de urgență în anul 2019.
 7. Plan de apărare împotriva incendiilor de pădure, Băile Govora, 2019
 8. Plan de apărare în cazul producerii unei situații de urgență provocată de cutremure și / sau alunecări de teren, Băile Govora, 2019
 9. Plan de evacuare la situații de urgență, Băile Govora, 2019 
 10. Plan de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2018
 11. Plan de evacuare la situații de urgență al orașului Băile Govora pe anul 2018
 12. Plan pentru asigurarea cu resurse umane și materiale necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2018 al orașului Băile Govora.
 13. Planul de aparare in cazul producerii unei situatii de urgenta provocate de cutremure si/sau alunecari de teren al orasului Baile Govora – actualizat 2018.
 14. Planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluării accidentale al orașului Băile Govora pentru perioada 2018-2021
 15. Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in orasul Baile Govora pentru anul 2017
 16. Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor pentru Orasul Baile Govora – 2018
 17. Planul de apărare împotriva incendiilor de pădure pentru anul 2017
Sari la conținut