Primaria Orasului Baile Govora

REABILITARE TERMICĂ SEDIU PRIMĂRIA BĂILE GOVORA

Marți, 3 octombrie 2017, Primăria Orașului Băile Govora, prin compartimentul de specialitate, a depus spre finanțare proiectul ”Reabilitare termică sediu Primăria Băile Govora”.

Proiectul a fost depus la ADR SV Oltenia prin intermediul aplicației electronice MySMIS 2014 și va urma etapele de evaluare în conformitate cu prevederile ghidului specific Axei prioritare 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1. – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Contextul îl constituie finanțarea reabilitării termice a clădirilor publice din fondurile Programului Operațional Regional.

Obiectivul specific al priorității de investiții: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Proiectul de reabilitare este o oportunitate de a continua un proces, de altfel, început. Primăria devine o reuniune de servicii pentru comunitate.

Proiectul de reabilitare include un număr de lucrări specifice:

• Termoizolarea părții opace a pereților. La exterior pereții sunt placați cu marmură. În consecință se termoizolează la interior. Între cele două soluții posibile, panouri sau vată minerală, se optează pentru termoizolarea cu vată minerală. Aceasta are calități superioare la rezistența la foc, cerință fundamentală în termoizolarea pe interior.
• Înlocuirea ferestrelor existente cu tâmplărie de cea mai bună performanță termică a momentului: profile heptacamerale, geam tripan.
• Termoizolarea soclului clădirii, la exterior, cu polistiren extrudat.
• Termoizolarea plăcii peste sol, deasupra acesteia, peste șapă. (Lucrarea în subsolulul/demisolul care se refuncționalizează).
• Termoizolarea podului cu vată minerală între căpriori.
• Realizarea unui sistem performant de încălzire din două surse: centrală termică pe gaz, lucrând în condensație, împreună cu panouri solare. Prin proiect centrala termică cu randamente de anii 1990 se înlocuiește cu o centrală la zi, iar pe acoperiș se montează panouri solare asigurând apa caldă menajeră în totalitate și o parte din necesarul de încălzire.
• Înlocuirea distribuției de agent termic prin clădire.
• Înlocuirea sistemului de încălzire cu corpuri clasice cu un sistem modern de încălzire în pardoseală. Sistemele de încălzire prin pardoseală încălzesc cu o temperatura scăzută a suprafeței pardoselii. Asigură o distribuție uniformă temperaturii printr-o energie radianta medie. În comparație cu sistemele clasice de încălzire, la sistemele de încălzire în pardoseală, prin asigurarea temperaturii uniforme pe toată suprafață pardoselii, se obține un grad de confort net superior față de sistemul clasic de încălzire cu radiatoare și totodată o economie în funcționare prin controlul temperaturii de la nivelul pardoselii și a celei de ambient cu ajutorul termostatelor cu mai multe puncte de control. Sistemul obține o temperatură controlată (cu ajutorul termostatelor) de 24-25 grade la baza podelei, 22 grade la nivelul corpului și 20 grade la nivelul tavanului (ceea ce la sistemele clasice cu radiatoare este tocmai invers; temperatura mai mare este la nivelul tavanului și cea mai mică la nivelul solului).
• Introducerea sistemului modern, foarte des citat, de ventilație cu recuperare. Centrala de ventilație cu recuperare de căldură este o unitate de tratare a aerului special concepută pentru filtrarea aerului din încăperi și spații publice. Acest sistem de ventilație cu recuperare de căldură face alimentarea cu aer proaspăt filtrat din exterior și extrage aerul poluat din interior. Prin intermediul schimbătorului de căldură în plăci se face schimbul de energie termică, căldura aerului viciat de evacuare este transferată aerului de intrare. Schimbătorul de căldură încorporat permite recuperarea unei cantități mari de energie termică extrasă de la aerul viciat eliminat din interior. Acest proces permite scăderea consumului de energie termică și implicit reducerea costurilor cu încălzirea în timpul sezonului rece. Vara sistemul are efect de pre-răcire a aerului introdus din exterior care are o temperatură prea ridicată. Distribuția aerului proaspăt și colectarea aerului aspirat din clădire se face cu tubulaturi. Aerul se introduce și se absoarbe din toate sălile și încăperile.

Obiectivul general al proiectului este scăderea emisiei de gaze cu efect de seră în clădirea publică cea mai importantă dintr-o stațiune balneară importantă. Reducerea consumului de gaz metan în centrala termică proprie va fi, indubitabil, un câștig pentru aerul care se respiră în orașul în care oamenii vin pentru a-și ameliora sănătatea.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Obiectivul specific 1 îl constituie micșorarea, per ansamblu, a generării dioxidului de carbon cu 68%. Valorile sunt indicate în raportul de audit: de la 90,974 cât se generează în medie acum, la 28,861 kg/mp/an cât va rezulta după modernizare.
2. Obiectivul specific 2 este micșorarea consumului de energie primară determinat de clădirea Primăriei Băile Govora cu 66%. Raportul de audit energetic prezintă valorile referențiale: de la 589.408,678 la 200.093,018 kWh/an.
3. Obiectivul specific numărul 3: depășirea pragului de 10% energie regenerabilă utilizată în primărie. Se va utiliza 36,750 kWh/mp/an din surse solare la un consum specific total de 196,356 kWh/mp/an, adică 18,72%.

Valoarea totală a proiectului este de 2.101.781,56 lei iar finanțarea este asigurată astfel: 85% din Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% de la bugetul de stat și 2% contribuție locală.


MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE ȘI DE AGREMENT A STAȚIUNII BALNEARE BĂILE GOVORA

Un alt proiect pe care administrația publică locală din Băile Govora îl pregătește vizează modernizarea infrastructurii turistice din stațiune și dezvoltarea componentei de agrement. Astfel, mai multe străzi din interiorul stațiunii vor fi reabilitate împreună cu spațiile verzi aferente iar pentru partea de agrement turistic se au în vedere: montarea de aparate de fitness, mese de tenis și de șah în aer liber; modernizarea terenului de sport din interiorul parcului prin transformarea acestuia într-unul cu funcțiuni multiple (sporturi variate – volei, baschet, tenis de câmp, minifotbal, handbal – și patinoar artificial în sezonul rece).

Valoarea totală a proiectului se ridică la 5.000.000 Euro.

Proiectul va fi depus spre finanțare la ADR SV Oltenia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, Prioritatea de investiții 7.1.


MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORAȘUL BĂILE GOVORA

O prioritate a administrației publice locale din orașul Băile Govora o constituie scăderea costurilor la energia electrică utilizată pentru iluminatul public.

Având în vedere oportunitatea oferită de POR 2014-2020, de a depune un proiect de finanțare nerambursabilă pentru modernizarea sistemului de iluminat public, a fost întocmit un studiu de fezabilitate și un audit al sistemului existent care au generat ca soluție înlocuirea lămpilor actuale cu lămpi economice, cu durată mare de viață, înlocuirea stâlpilor existenți și crearea unui sistem modern de telegestiune. De asemenea, s-a luat în calcul și varianta îngropării tuturor cablurilor electrice.

Proiectul are o valoare de 11.208.500 lei și va fi depus pentru finanțare după finalizarea ghidului specific și deschiderea liniei de finanțare.

Nu exista niciun comentariu.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Sari la conținut