Primar
0250 770 800
Viceprimar
0250 770 460 int. 103
Secretar General
0250 770 460 int. 104
Secretariat, Relatii Publice si Comunicare
0250 770 460
Compartiment Juridic
0250 770 460 int. 104
Compartiment Impozite si Taxe Locale
0250 770 460 int. 108
Compartiment Resurse Umane
0250 770 460 int. 118
Compartiment Contabilitate
0250 770 460 int. 106
Compartiment Stare Civila si Asistenta Sociala
0250 770 460 int. 119
Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului
0250 770 460 int. 107
Compartiment Administrarea Domeniului Public si Privat
0250 770 460 int. 107
Compartiment Registrul Agricol
0250 770 460 int. 121
Compartiment Informatica, Proiecte si Programe TIC
0250 770 460 int. 117
Casierie
0250 770 460 int. 122
Compartiment Protectie Civila
0250 770 460 int. 124
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor
0250 770 698
Biblioteca Publica ``Alexandru Iliescu``
0250 770 542
Centrul Medical de Permanenta
0250 770 705
Sari la conținut