Primar
0250 770 800
Viceprimar
0250 770 460 int. 13
Secretar Oras
0250 770 460 int. 14
Secretariat, Relatii Publice si Comunicare
0250 770 460
Compartiment Juridic
0250 770 460 int. 14
Compartiment Impozite si Taxe Locale
0250 770 460 int. 18
Compartiment Resurse Umane
0250 770 460 int. 19
Compartiment Contabilitate
0250 770 460 int. 16
Compartiment Stare Civila si Asistenta Sociala
0250 770 460 int. 20
Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului
0250 770 460 int. 17
Compartiment Administrarea Domeniului Public si Privat
0250 770 460 int. 17
Compartiment Registrul Agricol
0250 770 460 int. 22
Compartiment Informatica, Proiecte si Programe
0250 770 460 int. 15
Casierie
0250 770 460 int. 24
Compartiment Protectie Civila
0250 770 460 int. 23
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor
0250 770 698
Biblioteca Publica ``Alexandru Iliescu``
0250 770 542
Centrul Medical de Permanenta
0250 770 705
0Shares
Skip to content