Dezbatere publică                                                Data publicării pe site: 26.03.2021

 

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentația de bază poate fi consultat:

În conformitate cu prevederile art. 7 alin (4) din Legea nr. 52/2003, în perioada   26.03 – 25.04.2021 se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ, se vor transmite:

  • prin scrisori transmise prin poștă la sediul Primăriei orașului Băile Govora, str. Tudor Vladimirescu, nr. 95, Baile Govora, județul Vâlcea – persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr. 52/2003;
  • depuse direct la persoana responsabila cu primirea propunerilor, sugestiilor  sau opiniilor, formulate în scris, cu privire la  proiectul  de act  normativ supus dezbaterii publice: doamna Butoeru luliana-Maria ;
  • la adresa de e-mail primaria@primaria-baile-govora.ro
  • prin  intermediul secțiunii de comentarii de mai jos sau prin intermediul formularului de contact

Această formă de buget va suporta modificări în funcție de propunerile primite în perioada cât se află în dezbatere publică precum și după comunicarea sumelor de la Consiliul Județean Vâlcea, după cum urmează:

  • sume reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Vâlcea, potrivit prevederilor art. 6, alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021, precum și sumele defalcate din TVA pentru echilibrare și a sumelor defalcate din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrare, destinate achitării arieratelor/susținerea programelor de dezvoltare locală/cofinanțarea locală, după caz, estimate pentru anii 2022-2024, potrivit prevederilor art. 33, alin. (3), pct. b) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006;
  • sume defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor județene și comunale, potrivit prevederilor art. 4, lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021;
  • sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor materiale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2021, care vor fi repartizate și comunicate după ce va fi adoptată hotărârea de guvern privind standardele de cost pe elev pentru anul 2021, pe baza cărora I.S.J. Vâlcea repartizează sumele respective, prin act administrativ, potrivit legii.

După încărcarea tuturor acestor sume vom proceda la repartizarea acestora pe trimestre.

Materialele  transmise  vor  purta  mențiunea: “Recomandare la  proiect de  act normativ” (nr. numele proiectului) .

Primar,
Mihai MATEESCU

Nu exista niciun comentariu.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Sari la conținut