Exercițiu de înștiințare-alarmare și evacuare în orașul Băile Govora

Ca urmare a producerii unei alunecări de teren, în data de 24.04.2019, ora 09:00, s-a activat un plan de alunecare activ și periculos în strada Palangine. Acesta poate produce o alunecare de teren pe o suprafață de circa 10 ha care pune în pericol un număr de 10 gospodării, cu 21 de persoane, 5 porcine și 120 de păsări de curte.

Acesta a fost scenariul exercițiului de înștiințare-alarmare și evacuare desfășurat azi, 24.04.2019, în orașul Băile Govora sub directa coordonare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență cu participarea membrilor Serviciului de Voluntariat pentru Situații de Urgență Băile Govora, reprezentanților ISU Vâlcea, Poliției, Jandarmeriei Băile Govora, Liceului Tehnologic Băile Govora, ”Apavil” SA, ”Urban” SA, cadre medicale etc.

Exercițiul a avut ca scop verificare măsurilor de protecție civilă ce se iau pentru protejarea populației, bunurilor materiale și culturale în cazul producerii de alunecări de teren.

În același timp, exercițiul a urmărit verificarea capacității de organizare și conducere a autorităților administrației publice locale, a CLSU, a SVSU și pregătirea populației în cazul producerii unor astfel de situații.

.

0Shares

Drept la replica – articol din 06.02.2019 – Ziarul de Valcea

Drept la replică cu privire la articolul ”Acte ilegale descoperite de Prefectură în 2018 la primăriile din Dăeşti, Govora, Sineşti, Alunu, Voineasa şi Şuşani”, apărut în cotidianul ”Ziarul de Vâlcea” din data de 06.02.2019 și distribuit în rețeaua de socializare Facebook

Primăria Orașului Băile Govora condamnă modul tendențios prin care se încearcă dezinformarea opiniei publice prin publicarea în cotidianul mai sus amintit și prin distribuirea pe rețelele sociale a unui articol al cărui conținut nu reflectă realitatea cu privire la controlul exercitat de Instituția Prefectului județului Vâlcea la UAT Băile Govora.

Pentru o corectă informare facem următoarele precizări:

În data de 29.06.2018 Instituția Prefectului județului Vâlcea a întocmit Nota de control încheiată cu ocazia controlului de legalitate efectuat la sediul autorității administrației publice din orașul Băile Govora, județul Vâlcea.

Ca urmare a acestui control au fost constatate următoarele disfuncționalități:

  • Nu este reactualizat Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Băile Govora după alegerile locale din anul 2016;
  • Nu a fost instituit registrul de proiecte de hotărâri consiliul local;
  • Nu a fost reorganizată prin Ordin de Prefect componența Comisiei Locale de Fond Funciar;
  • Nu a fost prezentat Consiliului Local Raportul privind gestiunea patrimoniului public și privat al orașului;
  • Nu a fost desemnată prin dispoziție persoana responsabilă cu postarea pe site-ul instituției a proiectelor de hotărâri cu caracter normativ;
  • Nu a fost desemnată prin dispoziție a primarului persoana care să realizeze activitatea de stare civilă;
  • Nu a fost achiziționat centralizatorul agricol;
  • Nu există o hotărâre a Consiliului Local privind modul de întocmire a registrului agricol, pe suport hârtie și/sau în format electronic, potrivit capacității administrative de care dispune.

Prin urmare, rezultă foarte clar că în urma controlului efectuat s-au constatat anumite disfuncționalități, care au fost între timp remediate și nicidecum acte ilegale emise de către Consiliul Local sau Primăria Orașului Băile Govora.

În Raportul de evaluare a activităților desfășurate în anul 2018 de Instituția Prefectului Județului Vâlcea, din care a fost copiat materialul care face obiectul articolului în cauză, neregulile constate sunt prezentate la modul general pentru toate primăriile care au fost suspuse controlului, fără a se defalca pentru fiecare instituție neregulile și/sau disfuncționalitățile constatate.

În consecință, dacă la una dintre primăriile controlate au fost descoperite acte ilegale acest lucru nu înseamnă ca la toate instituțiile care au făcut obiectul controlului au fost descoperite acte ilegale, așa cum rezultă din articolul publicat de Ziarul de Vâlcea.

Menționam mai sus că articolul în cauză este unul tendențios și pentru simplul fapt că imaginea care însoțește textul este a primarului orașului Băile Govora, care, în opinia noastră, în actualul context, nu are nicio relevanță.

Sugerăm și celorlalte primării, care se află în aceeași situație, să ofere un drept la replică prin care să informeze corect opinia publică prin menționarea expresă a neregulilor constatate prin notele de control întocmite de către Instituția Prefectului județului Vâlcea la fiecare UAT care a făcut obiectul controlului.

43Shares

Anexa 2 la Normele metodologice – Cerere-declaratie pe propria raspundere

Se va completa in situatia in care dreptul la unul dintre beneficiile de asistenta sociala (VMG, ASF, AI) a fost acordat pe baza vechiului formular de cerere si declaratie pe propria raspundere iar dupa intrarea in vigoare a HG 559/2017  se solicita unul dintre celelalte drepturi sau in cazul in care un beneficiar de ajutor social solicita alocatia pentru sustinerea familiei ori ajutorul de incalzire, ulterior aprobarii ajutorului social.

Formularul se utilizează și pentru obținerea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Pentru descărcarea formularului faceți click aici…

0Shares

Anexa 1 la Normele metodologice – Cerere-declaratie pe propria raspundere

Anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011.

Formularul se utilizează și pentru obținerea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Pentru descărcarea formularului faceți click aici…

0Shares

Skip to content