Chestionar implementare Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana Baile Govora 2021-2027

Chestionar adresat cetățenilor pentru identificarea nevoilor actuale.

Primăria Oraşului Băile Govora derulează în prezent activitățile necesare elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.) a orașului pentru perioada 2021-2027.
Vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne sprijini în demersul de a îmbunătăți calitatea vieții în orașul nostru prin completarea chestionarului online, fără a implica informații privind identitatea dumneavoastră (chestionarul este trimis anonim), tocmai de aceea, în vederea atingerii obiectivelor S.I.D.U., vă rugăm să răspundeți la întrebări cât mai exact și veridic.

Strategia de dezvoltare reprezintă un document strategic al cărui scop, în cadrul perioadei curente de programare 2021-2027 (cu implementare până în 2030), este reprezentat de asigurarea unei viziuni coerente de dezvoltare la nivelul orașului, transpuse într-un portofoliu de propuneri prioritare, ideal sprijinite de comunitate și finanțabile de către Uniunea Europeană.
Ca instrument de planificare, Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) trebuie să răspundă la nevoile locale de dezvoltare prin implementarea unui proces participativ în care buna guvernanță, colaborarea şi implicarea comunității să reprezinte piloni de dezvoltare și să asigure continuitatea pe termen lung a viziunii de dezvoltare a orașului Băile Govora.
Durata estimată de completare a chestionarului: 15 – 30 minute.

Chestionarul se adresează tuturor reprezentanților comunității locale, indiferent de sfera de activitate, vârstă, gen, nivel de educație sau etnie.

Vă rugăm să aveți amabilitatea de a completa întrebările chestionarului de mai jos. Vă mulțumim!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOa2CryrRWeHk2YIqTs9ZwVBzlP_z_d_Qn7lrSX3x01Ryl_w/viewform?usp=sf_link 

Proiect HCL privind aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2022 – dezbatere publica

Dezbatere publică                                                Data publicării pe site: 26.11.2021

 

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de Hotărâre privind aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2022

Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentația de bază poate fi consultat:

În conformitate cu prevederile art. 7 alin (4) din Legea nr. 52/2003, în perioada   26 noiembrie – 20 decembrie 2021 se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ, se vor transmite:

  • prin scrisori transmise prin poștă la sediul Primăriei orașului Băile Govora, str. Tudor Vladimirescu, nr. 95, Baile Govora, județul Vâlcea – persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr. 52/2003;
  • depuse direct la persoana responsabila cu primirea propunerilor, sugestiilor  sau opiniilor, formulate în scris, cu privire la  proiectul  de act  normativ supus dezbaterii publice;
  • la adresa de e-mail primaria@primaria-baile-govora.ro
  • prin  intermediul secțiunii de comentarii de mai jos sau prin intermediul formularului de contact

Materialele  transmise  vor  purta  mențiunea: “Recomandare la  proiect de  act normativ” (nr. numele proiectului) .

Primar,
Mihai MATEESCU

Sari la conținut