Drept la replica – articol din 06.02.2019 – Ziarul de Valcea

Drept la replică cu privire la articolul ”Acte ilegale descoperite de Prefectură în 2018 la primăriile din Dăeşti, Govora, Sineşti, Alunu, Voineasa şi Şuşani”, apărut în cotidianul ”Ziarul de Vâlcea” din data de 06.02.2019 și distribuit în rețeaua de socializare Facebook

Primăria Orașului Băile Govora condamnă modul tendențios prin care se încearcă dezinformarea opiniei publice prin publicarea în cotidianul mai sus amintit și prin distribuirea pe rețelele sociale a unui articol al cărui conținut nu reflectă realitatea cu privire la controlul exercitat de Instituția Prefectului județului Vâlcea la UAT Băile Govora.

Pentru o corectă informare facem următoarele precizări:

În data de 29.06.2018 Instituția Prefectului județului Vâlcea a întocmit Nota de control încheiată cu ocazia controlului de legalitate efectuat la sediul autorității administrației publice din orașul Băile Govora, județul Vâlcea.

Ca urmare a acestui control au fost constatate următoarele disfuncționalități:

 • Nu este reactualizat Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Băile Govora după alegerile locale din anul 2016;
 • Nu a fost instituit registrul de proiecte de hotărâri consiliul local;
 • Nu a fost reorganizată prin Ordin de Prefect componența Comisiei Locale de Fond Funciar;
 • Nu a fost prezentat Consiliului Local Raportul privind gestiunea patrimoniului public și privat al orașului;
 • Nu a fost desemnată prin dispoziție persoana responsabilă cu postarea pe site-ul instituției a proiectelor de hotărâri cu caracter normativ;
 • Nu a fost desemnată prin dispoziție a primarului persoana care să realizeze activitatea de stare civilă;
 • Nu a fost achiziționat centralizatorul agricol;
 • Nu există o hotărâre a Consiliului Local privind modul de întocmire a registrului agricol, pe suport hârtie și/sau în format electronic, potrivit capacității administrative de care dispune.

Prin urmare, rezultă foarte clar că în urma controlului efectuat s-au constatat anumite disfuncționalități, care au fost între timp remediate și nicidecum acte ilegale emise de către Consiliul Local sau Primăria Orașului Băile Govora.

În Raportul de evaluare a activităților desfășurate în anul 2018 de Instituția Prefectului Județului Vâlcea, din care a fost copiat materialul care face obiectul articolului în cauză, neregulile constate sunt prezentate la modul general pentru toate primăriile care au fost suspuse controlului, fără a se defalca pentru fiecare instituție neregulile și/sau disfuncționalitățile constatate.

În consecință, dacă la una dintre primăriile controlate au fost descoperite acte ilegale acest lucru nu înseamnă ca la toate instituțiile care au făcut obiectul controlului au fost descoperite acte ilegale, așa cum rezultă din articolul publicat de Ziarul de Vâlcea.

Menționam mai sus că articolul în cauză este unul tendențios și pentru simplul fapt că imaginea care însoțește textul este a primarului orașului Băile Govora, care, în opinia noastră, în actualul context, nu are nicio relevanță.

Sugerăm și celorlalte primării, care se află în aceeași situație, să ofere un drept la replică prin care să informeze corect opinia publică prin menționarea expresă a neregulilor constatate prin notele de control întocmite de către Instituția Prefectului județului Vâlcea la fiecare UAT care a făcut obiectul controlului.

43Shares

Demersuri pentru realizarea unui sens giratoriu foarte important

Stațiunea balneară Băile Govora a cunoscut în ultimii ani o ascensiune vizibilă pe piața turismului de sănătate, de agrement și de afaceri. Această dezvoltare se datorează, în principal, implementării unor proiecte de modernizare și reabilitare a infrastructurii turistice, atât de către administrația publică locală cât și de sectorul privat.

De asemenea, prin adoptarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru perioada 2014-2020, în orașul Băile Govora urmează să fie implementate sau se află în diferite stadii de realizare o serie de proiecte menite să dezvolte în continuare activitatea turistică prin creșterea gradului de ocupare, a numărului de înnoptări dar și prin asigurarea unei infrastructuri conformă cu cerințele turiștilor și localnicilor.

În vederea asigurării unei infrastructuri rutiere optime către stațiunea Băile Govora, primarul orașului, domnul Mihai Mateescu, a participat la ședința ordinara a CJ Vâlcea din data de 26.06.2016, unde, prin demersurile susținute, a solicitat consilierilor și președintelui CJ Vâlcea să analizeze necesitatea și oportunitatea amenajării unui sens giratoriu la intersecția DN 67 (spre Târgu Jiu) cu DJ 649 (spre Băile Govora) și DJ 647 (spre Mănăstirea Govora și comuna Mihăești), având în vedere următoarele considerente:

 • intersecția nu este semaforizată și din acest motiv au loc frecvent accidente de circulație;
 • vizibilitatea este la un moment dat foarte redusă datorită caselor din imediata apropiere a intersecției;
 • asigurarea unei mai bune fluidizări a circulației spre stațiunea Băile Govora, comuna Mihăești, Mănăstirea Govora, Horezu, Transalpina, Târgu Jiu, Drobeta Turnu Severin;

Mai mult, turiștii care doresc să meargă pe Transalpina sunt interesați să poposească și în Băile Govora, după care să-și continue itinerarul. De multe ori, datorită aglomerației din acea intersecție aceștia renunță a mai intra în Băile Govora.

Prin urmare, considerăm ca un sens giratoriu în acea intersecție ar fi o soluție optimă și ar rezolva toate problemele de trafic din zonă.

Ulterior acestei ședințe, demersurile au continuat, atât din partea CJ Vâlcea cât și din partea Primăriei Băile Govora, astfel încât CNAIR a întocmit deja planul de situație pentru amenajarea sensului giratoriu urmând să fie întocmită documentația tehnică și pornite lucrările de execuție.

101Shares

Canicula – cum sa ne comportam in zilele toride de vara

Canicula este definită ca fiind căldura dogoritoare specifică zilelor foarte calde de vară, arşiţă. Canicula, efectele ei asupra mediului şi oamenilor dar şi măsurile de protecţie ce trebuie adoptate în perioadele extrem de călduroase ale anului ar trebui să reprezinte una dintre preocupările predominante ale oamenilor în perioada verii.

0Shares
 
Skip to content