Izvorul ”Ferdinand„ se găseşte în parcul balnear, pe malul drept al pârâului Hinţa, în zona cea mai bogată în ape minerale sulfuroase. Băile Govora este a doua staţiune din Europa unde coexistă 2 tipuri de ape  minerale: ape minerale iodate de zăcământ şi ape minerale sulfuroase de mică adâncime provenite prin mineralizare. Primele analize, sumare, ale apelor minerale le-a făcut chiar medicul Nicolae Popescu-Zorileanu în perioada 1888-1889. În anul 1882, acestea au fost trimise chimistului Alfred Nicolaus Bernath de Lendway24, care era şeful laboratorului de chimie al armatei. Câţiva ani mai târziu, în 1886, chimistul Alfonso O. Saligny, profesor de chimie industrială, la Şcoala de Poduri Şosele şi Mine, face un nou set de analize complete ale acestor ape, analize care au certificat calităţile terapeutice ale acestora. Proprietăţile terapeutice ale „Izvorului Ferdinand” au fost descrise în 1904, de medicul Nicolae Popescu-Zorileanu în lucrarea: „Govora, băi de iod şi pucioasă, sărate şi ferobromurate”.

Un studiu mult mai amănunţit, al acestui izvor a fost făcut de dr. Fl. Sărăţeanu în 1914-1915, care arată pentru prima dată că fântâna ,,Regina Elisabeta” era formată din sorgintea Maria şi sorgintea Ferdinand. Prima amenajare a acestui izvor se poate vedea într-o carte poştală ilustrată, de la începutul secolului XX şi era constituită dintr-o cupolă hexagonală susţinută de 6 stâlpi de lemn, acoperită cu şindrilă. După anul 1911 ”Societatea Govora-Călimăneşti” ridică o nouă construcţie menită să adăpostească izvorul denumit acum „Ferdinand”. Construcţia se menţine şi astăzi sub formă de edicul pe 4 bipode care susţin un acoperiş octogonal din ţiglă în solzi sprijinit de căpriori şi console care se încheie la vârf cu un ornament asemănător celor de la „Pavilionul de Băi”. În 1922 „Societatea Govora-Călimăneşti” a ridicat un pavilion arcuit pentru adăpostirea pacienţilor care fac cură cu apa izvorului. Şarpanta acestuia având un foişor la mijloc, acoperită cu ţiglă este susţinută de stâlpi de lemn grupaţi câte doi şi sculptaţi în stil popular românesc.

Pavilionul adăpostește un mic mobilier de grădină menit să asigure relaxarea şi odihna pacienţilor.

Iluminatul din zona izvoarelor, iniţial cu lămpi Kinsen, funcţionând cu petrol a fost înlocuit cu cel electric, cu lămpi susţinute de stâlpi din fontă în formă de lujer de floare.

Odată cu reabilitarea parcului balnear, în perioada 2010-2013, și zona izvorului ”Ferdinand” a fost supusă modernizării din punct de vedere al iluminatului, mobilierului urban și aleilor adiacente.

Sari la conținut