Declaratii de avere alesi locali

Pentru a vizualiza declaratiile de avere ale alesilor locali faceti click aici.

Declaratii de avere functionari publici

Pentru a vizualiza declaratiile de avere ale functionarilor publici faceti click aici.

Lista funcțiilor – salarizare conform Legii nr. 153 din 2017

Lista funcțiilor din aparatul de specialitate al primarului și ale serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local, conform art. 33 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice poate fi consultată mai jos:

Declaratii de interese alesi locali

Pentru a vizualiza declaratiile de avere ale alesilor locali faceti click aici.

Declaratii de interese functionari publici

Pentru a vizualiza declaratiile de interese ale functionarilor publici faceti click aici.

Declaratie de avere si interese primar

Pentru a vizualiza declaratiile de avere si interese ale primarului faceti click aici.

Nomenclator Stradal 2017

Documentul poate fi descărcat de pe link-ul de mai jos.

Click aici pentru vizualizare/descarcare…

Strategia de Dezvoltare Locala pentru Perioada 2014-2020

 • Informatii de interes public - Legea nr. 544/2001; Rapoarte anuale

  Prin informatie de interes public se întelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei – Legea 544/2001 art. 2, lit. b. Pentru asigurarea accesului la informatile de interes public, Primaria orasului Baile Govora  a desemnat o persoana care are responsabilitati in acest domeniu – Dna Butoeru Iuliana-Maria, Consilier juridic, care poate fi contactata la: telefon 0250/770 460, int. 14; e-mail: primaria@primaria-baile-govora.ro 

  Cerere de informaţii de interes public
  Conform prevederilor art. 6, alin (3) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
  a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
  b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
  c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
  Pentru a facilita primirea de către dumneavoastră a unui răspuns cât mai prompt, vă rugam să descărcaţi formularul ataşat şi să-l trimiteţi la adresa primaria@primaria-baile-govora.ro 
  sau pe adresa:
  PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂILE GOVORA
  Str. Tudor Vladimirescu, nr. 95, Băile Govora, 245200, jud. Vâlcea, Compartiment Comunicare si Relatii Publice

  DESCARCA Modelul de cerere la Legea nr. 544/2001

  Program pentru furnizarea informatiilor de interes public:
  – Luni, Marti, Miercuri, Joi: 08:00 – 15:00; Vineri: 8,00 – 13,00

  Accesul la Informatie

  1. DE CE aveti nevoie de acest drept?
  PENTRU CA :

  • platiti taxe si impozite statului
  • sunteti responsabil si vreti sa stiti cum este gestionat banul public
  • cei pe care i-ati ales trebuie sa isi respecte promisiunile
  • functionarii din institutiile publice sunt in slujba dumneavoastra si nu invers
  • administratia publica este din ce in ce mai transparenta
  • pur si simplu este DREPTUL DUMNEAVOASTRA!

  2. CARE SUNT REGLEMENTARILE de baza privind liberul acces la informatiile de interes public ?

  • Declaratia Universala a Drepturilor Omului, articolul 19: „Orice persoana are dreptul la libertatea opiniei si a expresiei; acest drept include libertatea de a sustine opinii fara nici o interferenta si de a cauta, primi si raspandi informatii si idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere.”
  • Constitutia Romaniei, articolul 31 : „Dreptul persoanei de a avea aces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit… Autoritatile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal”.
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
  • Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001

  3. DE CE ESTE IMPORTANTA pentru Romania Legea privind accesul la informatiile de interes public?
  PENTRU CA:

  • este un pas major in consolidarea democratiei si in reforma administratiei publice
  • institutionalizeaza TRANSPARENTA in relatiile dintre cetatean si autoritatile si institutiile publice
  • se va produce o schimbare de mentalitate in relatia dintre cetatean si functionari publici
  • acesul la informatiile publice va reprezenta regula iar limitarea acesului, exceptia.

  4. Ce este INFORMATIA DE INTERES PUBLIC ?

  • Orice informatie produsa sau gestionata de institutiile sau autoritatile publice.

  CINE poate solicita informatii de interes public?

  • Orice persoana fizica sau juridica, de cetatenie romana sau straina.

  Puteti solicita orice informatie, fara nici o RESTRICTIE?

  • Da, dar trebuie sa stiti ca exista informatii de interes public la care accesul este exceptat.

  7. CONFORM Legii 544/2001, sunt EXCEPTATE de la accesul liber urmatoarele informatii:

  • informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate;
  • informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele ce privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate
  • informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale;
  • informatiile cu privire la datele personale, daca accesul la acestea nu este reglementat prin lege;
  • informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea sau un interes legitim al unei persoane
  • Informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricarei dintre partile implicate in proces;
  • informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor;

  8. CE sunt informatiile furnizate din OFICIU?

  • Informatiile din oficiu sunt acele informatii pe care institutiile si autoritatile publice sunt obligate sa le faca publice fara a a exista o solicitare in acest sens

  9. UNDE sunt disponibile informatiile din oficiu ?

  10. CARE sunt categoriile de informatii ce se furnizeaza din oficiu?

  • Actele normative in baza carora autoritatea publica locala functioneaza si este organizata.
  • Modul in care este organizata institutia PRIMARIEI, atributiile departamentelor, programul de functionare si programul de audiente
  • Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei, Consiliul Local si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
  • Coordonatele prin care poate fi contactata Primaria, sediul, numerele telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet
  • Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
  • Programele si strategiile Primariei
  • Lista cu documentele considerate de interes public.
  • Lista cu categoriile de documente produse si/sau gestionate de institutie
  • Modurile in care pot fi contestate si atacate deciziile autoritatilor si institutiilor publice in cazul in care o persoana se considera vatamata in ceea ce priveste exercitarea dreptului de a avea acces la informatiile de interes public

  11. CE sunt informatiile furnizate la cerere ?

  • Orice informatie pentru care furnizarea este posibila numai in urma unei solicitari.

  12. CUM poti obtine o informatie furnizata la cerere ?

  • VERBAL, adresandu-va Secretariatul institutiei sau persoanei responsabila de informare publica. In cazul in care este disponibila, informatia solicitata va fi furnizata pe loc. Daca nu este posibil acest lucru, veti fi indrumat sa depuneti o solicitare in scris.
  • IN SCRIS, cererile pot fi pe suport de hartie sau electronic (e-mail). Ele vor fi inregistrate si veti primi o recipisa continand data si numarul de inregistrare a cererii
  • Compartimentul de Relatii Publice si Comunicare va va pune la dispozitie un formular tip de solicitare a informatiilor de interes public.

  13. Care sunt COSTURILE accesului la informatie?

  • Accesul la informatiile de interes public este gratuit. Nu trebuie sa platiti pentru serviciile de cautare si identificare a informatiei solicitate doar, in cazul in care solicitati copii dupa documente oficiale, trebuie sa suportati contravaloarea serviciilor de copiere.

  14. Dupa CAT TIMP veti primi raspunsul la solicitarea dumneavoastra?

  • autoritatile si institutiile publice au obligatia de a va raspunde in scris la solicitare in termen de 10 zile lucratoare de la depunerea cererii
  • in cazul in care durata necesara pentru identificarea informatiei solicitate depaseste acest termen, solicitantul va primi raspunsul in cel mult 30 de zile lucratoare de la depunerea cererii si va fi instiintat despre acest fapt in cel mult 10 zile.
  • daca informatia pe care o solicitati este considerata a fi o informatie exceptata de la liberul acces, in cel mult 5 zile lucratoare veti fi instiintat in scris despre acest fapt.

  15. Puteti depune o RECLAMATIE daca considerati ca v-a fost incalcat dreptul de liber acces la informatie?

  • Da, dar trebuie sa o faceti in cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al institutiei.
  • Reclamatia trebuie adresata conducatorului institutiei, iar acesta este obligat, ca in urma unei anchete administrative, sa va dea un raspuns in cel mult 15 zile de la inregistrarea plangerii
  • Daca reclamatia dumneavoastra este intemeiata, raspunsul va contine informatiile de interes public solicitate initial si va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate functionarului vinovat.

  DESCARCA Reclamatie administrativa pentru primire raspuns negativ

  DESCARCA Reclamatie administrativa pentru necomunicarea informatiilor solicitate in termenul legal

  Puteti sa va adresati JUSTITIEI daca v-a fost lezat dreptul de liber acces la informatie?

  • Da, puteti sa o faceti direct dupa asteptarea raspunsului la solicitarea initiala sau dupa raspunsul la reclamatia administrativa
  • Plangerea trebuie depusa la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliati sau in a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei sau autoritati publice impricinate, in termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a raspunsului la solicitarea initiala
  • Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa va furnizeze informatile de interes public solicitate si sa va plateasca daune morale si/sau patrimoniale
  • Daca sunteti nemultumit de hotararea instantei, aceasta poate fi atacata prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curtii de Apel ramane definitiva si irevocabila
  • Atat actiunea depusa la prima instanta, cat si recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.

  Rapoarte Legea nr. 544/2001:

  Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public pe anul 2020

  Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public pe anul 2019

  Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public pe anul 2018

  Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public pe anul 2017

  Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public pe anul 2016

  Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public pe anul 2015

 • Informatii si anunturi privind transparenta decizionala - Legea nr. 52/2003; Rapoarte anuale; Dezbateri publice

  Procedura privind transparenţa decizională în administraţia publică

  Primaria orasului Baile Govora  a desemnat o persoana care are responsabilitati in acest domeniu – Dna Butoeru Iuliana-Maria, Consilier juridic, care poate fi contactata la: telefon 0250/770 460, int. 14; e-mail: primaria@primaria-baile-govora.ro 

  PROCEDURA pentru aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 – privind transparenţa decizională în administraţia publică

  1. Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri locali, de primar, de viceprimari sau de cetăţeni. Pentru a putea fi supuse dezbaterii consilierilor locali, proiectele trebuie însoţite de un referat de specialitate (semnat de cel care îl întocmeşte, avizat juridic şi aprobat de primar) sau expunere de motive (în cazul proiectelor iniţiate de consilieri locali sau de cetăţeni).

  2. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului şi al aparatului propriu de specialitate al primarului.

  3. Cabinetul Secretar verifică și înaintează documentaţia spre aprobare primarului şi apoi o predă pe bază de opis Compartimentului Secretariat, Relatii Publice si Comuniare.

  4. Documentaţiile primite sunt înmânate persoanei desemnate de către primar pentru relaţia cu societatea civilă. Această persoană are următoarele atribuţii:

  • să publice un anunţ referitor la proiectele de hotărâre care urmează a se discuta în şedinţele Consiliului Local în site-ul Primăriei Orașului Băile Govora, să-l afişeze la sediul acesteia într-un spaţiu accesibil publicului şi să-l transmită către mass-media locală. Operaţiunile menţionate se realizează cu 30 de zile înainte de supunerea spre analiză şi adoptare în plenul Consiliului Local.
   • Anunţul va cuprinde:
    • referatul de aprobare sau expunerea de motive privind necesitatea adoptării hotărârii Consiliului Local
    • textul complet al proiectului de hotărâre
    • termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre.
  • să transmită proiectele de hotărâre tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii
  • în termen de zece zile de la publicarea anunţului, să primească şi să înregistreze într-un registru special sugestiile şi opiniile persoanelor interesate, cu privire la proiectele de hotărâre cu caracter normativ propuse
  • să primească solicitările asociaţiilor legal constituite sau ale altor autorităţi publice cu privire la organizarea unei dezbateri publice
  • să aducă la cunoştinţa iniţiatorului proiectului toate sugestiile, opiniile şi cererile privind dezbaterile publice înregistrate.

  5. Dacă se va solicita de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică, precum şi la iniţiativa Primăriei, se va organiza dezbatere publică pe marginea unuia sau a mai multe proiecte de act normativ. În situaţia în care dezbaterea se organizează la iniţiativa Primăriei, Compartimentul/Serviciul care a iniţiat proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice va solicita în scris organizarea acesteia Compartimentul Relaţii Publice si Comunicare, redactând proiectele de hotărâre supuse dezbaterii, referatele şi anexele acestora.

  Anunţul privind dezbaterea publică se afişează la sediul Primăriei Orașului Băile Govora, se inserează în site-ul propriu şi se transmite mass-media, cu cel mult zece zile înainte de desfăşurare.

  Anunţul se aduce la cunoştinţa cetăţenilor şi asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris şi va conţine data, ora, locul de desfăşurare a şedinţei publice şi ordinea de zi.

  Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la dezbaterea publică sunt în sarcina persoanei responsabile cu societatea civilă.

  6. La dezbateri participă obligatoriu iniţiatorul proiectului şi specialişti din aparatul propriu al Primăriei Orașului Băile Govora care au întocmit referatul şi proiectul de hotărâre.

  Dezbaterile se realizează într-un cadru organizat, asigurându-se dreptul la exprimare tuturor participanţilor. Se acordă prioritate celor care au trimis recomandări în scris pe adresa Primăriei. Recomandările pot fi trimise atât pe suport electronic, cât şi pe suport de hârtie – maximum două pagini, de format A4.

  Participanţii la dezbatere care se înscriu la cuvânt îşi vor susţine punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi. În cadrul dezbaterii nu se vor lua în considerare problemele personale ale participanţilor, precum şi opiniile, sugestiile şi sesizările care nu au tangenţă cu subiectele aflate în discuţie.

  Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de cinci minute pentru fiecare participant.

  7. Propunerile, sugestiile şi opiniile participanţilor la dezbatere se consemnează în procesul-verbal al dezbaterii, se înregistrează pe bandă magnetică de către persoana responsabilă cu societatea civilă şi se transmit, împreună cu recomandările scrise, iniţiatorului proiectului şi Compartimentului Relații Publice și Comunicare. În situaţia în care iniţiatorul proiectului, în urma analizării propunerilor formulate, îşi însuşeşte o parte dintre acestea şi consideră necesară introducerea lor în proiectul de hotărâre, va menţiona acest lucru într-un referat-anexă (semnat de cel care îl întocmeşte, avizat juridic şi aprobat de primar) şi va modifica în mod corespunzător proiectul de hotărâre, respectiv anexele acestuia.

  8. Proiectul de hotărâre şi actele care stau la baza acestuia, precum şi procesul-verbal al dezbaterii publice însoţit de recomandările scrise, se supun dezbaterii consilierilor în comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

  9. Consiliul Local are competenţa exclusivă de adoptare a hotărârilor, punctele de vedere exprimate în cadrul dezbaterilor publice având valoare de recomandare.

  10. În cazul în care din cauza unor circumstanţe excepţionale se impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unor grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotărâre se supun adoptării în procedură de urgenţă. În această situaţie, Compartimentul/Serviciul care a întocmit proiectul de hotărâre va solicita primarului orașului Băile Govorasă facă menţiunea „Procedură de urgenţă” pe referatul proiectului de hotărâre.

  11. În cazul dispoziţiilor cu caracter normativ (cu aplicabilitate generală) emise de Primarul Orașului Băile Govora, Compartimentul/Serviciul care a iniţiat dispoziţia va transmite proiectul acesteia Compartimentului Relaţii Publice  și Comunicare spre publicare şi consultarea populaţiei. Consultarea se va face cu respectarea prevederilor aplicabile proiectelor de hotărâre.

  Competenţa exclusivă de emitere a dispoziţiilor aparţine Primarului, punctele de vedere exprimate în cadrul dezbaterilor publice având valoare de recomandare.

  Rapoarte Legea nr. 52/2003:

  Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională pe anul 2020

  Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională pe anul 2019

  Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala pe anul 2018

  Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala pe anul 2017

  Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala pe anul 2016

  Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala pe anul 2015

  Dezbateri publice:

Sari la conținut