În ansamblu, teritoriul judeţului Vâlcea aparţine în întregime bazinului Oltului. În cuprinsul lui se pot diferenţia două sectoare ale cursului, corespunzătoare a două trepte de relief: un sector montan şi un sector al dealurilor subcarpatice şi piemontane. În general, ambele sectoare au caracter transversal, în fiecare din ele există o arie de convergenţă a râurilor, corespunzând unor depresiuni sau afundării structurale.

În localitatea Băile Govora reţeaua hidrografică este tributară Râului Govora prin afluentul acestuia – pârâul Hința. Râul Govora izvorăşte din Dealul Mare, Bărbăteşti, cu altitudinea de 998 m situat la partea sudică a masivului Buila-Vânturariţa. De la izvoare, râul se orientează spre sud, străbătând satele Gruieri, Budurăşti şi Mogoşeşti ca să conflueze apoi cu pârâul Cacova. Acesta, la rândul său, izvorăşte din dealul subcarpatic Piciorul Mărului, se îndreaptă spre sud, parcurge satele Suseni, Gluiu şi centrul comunei Stoeneşti. După confluenţă, Râul Govora se orientează spre sud – est şi confluează după circa 30 km cu Oltul, la nord de localitatea Tătărani. În general, afluenţii Râului Govora sunt scurţi, îşi au izvoarele în dealurile din jur şi devin torenţiali în perioadele ploioase.

Pârâul Hinta străbate staţiunea Băile Govora, fiind afluentul cel mai important al Râului Govora și izvorăşte din apropierea dealului Păuşeşti. Are cursul orientat pe direcţia est – vest şi confluează după circa 5 km cu Râul Govora pe teritoriul satului Govora.

Băile Govora sunt drenate pe o lungime de aproape 2 km de pârâul Hinţa, având ca afluenţi pe malul stâng, pâraiele Bârlogeanu şi Valea lui Ţigănilă. Pârâul Hinţa este canalizat parţial începând din amonte la Izvorul Ferdinand şi până la podul de pe strada Pieţii, pe o distanţă de aproximativ 1,4 km și în aval de Ștrandul ”Salus” pe o lungime de aproximativ 600 m.

Sari la conținut