• 5 iunie 2018
 • 10:00

FESTIVAL NAȚIONAL – SIMPOZION – CONCURS – EXPOZIȚIE

”VIS DE COPIL”

Motto:

 „Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea …”.  Nelson Mandela                       

ORGANIZATORI:

 • LICEUL TEHNOLOGIC BĂILE GOVORA – director prof. Gheorghe-Pavelescu Camelia
 • PRIMĂRIA ORAȘULUI BĂILE GOVORA – primar Mateescu Mihai

INIȚIATOR AL PROIECTULUI ȘI COORDONATOR:

 • GHEORGHE-PAVELESCU CAMELIA                                                  

PARTENERI:

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VÂLCEA
 • CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA
 • LICEUL TEHNOLOGIC BĂILE GOVORA

ECHIPA DE PROIECT:

 • Prof. Gheorghe – Pavelescu Camelia
 • Înv. Petrescu Elena – Liceul Tehnologic Băile Govora;
 • Înv. Ungureanu Silvia – Liceul Tehnologic Băile Govora;
 • înv. primar Matei Elena Mihaela – Liceul Tehnologic Băile Govora ;
 • înv. primar Constantin Daniela – Liceul Tehnologic Băile Govora ;
 • Prof. Mecu Maria – Liceul Tehnologic Băile Govora ;
 • Prof. Cenoiu Oana – Liceul Tehnologic Băile Govora ;
 • Prof. Oprescu Daniel – Liceul Tehnologic Băile Govora ;
 • Prof. Drăgulescu Maria – Liceul Tehnologic Băile Govora ;
 • Prof. Toader Spiridon Margareta – Liceul Tehnologic Băile Govora ;
 • Prof. Împăratu Lăcrămioara – CNI Matei Basarab;

LOCUL DE DESFĂȘURARE: LICEUL TEHNOLOGIC BĂILE GOVORA ȘI CENTRUL CULTURAL ”VIRGINIA ANDREESCU-HARET” BĂILE GOVORA                

ARGUMENT:

Idealul educaţional al școlii româneşti vizează, cel puțin la modul declarativ, dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane.

Parte componentă a educaţiei, educaţia artistica, plastică realizată în şcoală oferă copiilor un alt fel de cunoaştere, diferit de cunoaşterea ştiinţifică, dar care împreună cu aceasta defineşte sfera cunoaşterii umane.

Arta plastică ascunde în complexitatea sa simboluri, semnificaţii şi metafore adresate nemijlocit sensibilităţii şi gândirii, pentru a căror clarificare este nevoie de o gândire plastică ale cărei baze trebuie puse încă de la vârsta micii şcolarităţi, cu scopul de a creşte sensibilitatea şi capacitatea de a transforma pozitiv şi creativ mediul înconjurător.

Proiectul propus urmărește să pună și mai bine în valoare rolul formativ și stimulativ al concursurilor școlare ale căror avantaje sunt evidente.

Aristotel spunea că arta ne construieşte firea şi poate contribui la trecerea cu folos a timpului sau la formarea înţelepciunii…

 1. SCOP
 • Promovarea elevilor/preșcolarilor, în cadrul unui context cultural, prin valorificarea aptitudinilor literare, artistice și plastice, în vederea formării personalității acestora;

Prin acest festival intenţionăm să sensibilizăm tinerele talente şi să valorificăm experienţe pozitive ale dascălului alături de copii. Vom contribui la descoperirea frumosului în artă şi le vom da copiilor  un sentiment de satisfacţie. Îi vom învăţa să caute mereu şi să descifreze legile frumosului.

Scopul acestui proiect este acela de a acorda mai mult timp elevilor care își doresc îmbogățirea orizontului de cunoaștere, utilizarea celor mai potrivite metode de instruire, oferirea de feed-back-uri concludente, acordarea de atenție și înțelegere acestor elevi, din dorința construirii unei personalități și a unei conduite morale și civice deosebite, competitive. Se urmărește atât verificarea cunoștințelor dobândite de elevi de-a lungul ciclului primar și gimnazial, cât și dezvoltarea calităților competitive – intuiție, creativitate, capacitate de selectie, adaptare la cerințe și rapiditate în luarea deciziilor.

Toate aceste ținte duc la o implicare conștientă și măsurabilă atât a elevilor, cât și a profesorilor în procesul învățării, la perceperea și înțelegerea necesității formării unui orizont de cultură generală vastă și a importantei pe care o au rezultatele de progres în viața lor.

 1. OBIECTIVE GENERALE
 • redescoperirea spiritului ludic și promovarea valorilor umane prin implicarea preșcolarilor/elevilor și cadrelor didactice în diverse activități legate de imaginea copiilor;
 • stimularea potențialului creativ, artistic și plastic al copiilor din învățământul primar si gimnazial
 • formarea de responsabilități, respect, toleranta, atitudini pozitive și fair-play față de partenerii de dialog;
 1. OBIECTIVE SPECIFICE
 • promovarea dialogului și a comunicării între elevii instituțiilor implicate în proiect;
 • redescoperirea literaturii, ca artă a cuvântului;
 • combinarea de materiale naturale, dar şi reciclabile, pentru realizarea unor lucrări artistice;
 • realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice, elevi, reprezentanţi ai comunităţii locale şi parteneri;
 • îmbogăţirea spirituală prin artă (literatură, muzică, desen, teatru).

     4. OBIECTIVE DE REFERINȚĂ

 • Să-și îmbogățească cunoștințele de cultură generală.
 • Să descopere valențele formativ-educative ale subiectelor propuse.
 • Să comunice cu elevii din celelalte școli.
 • Sa nutrească dorința de competitivitate și afirmare prin oferirea unor răspunsuri corecte si complete.

Programul complet al evenimentului poate fi consultat aici…

Nu exista niciun comentariu.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Sari la conținut