Educaţia este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale şi al dezvoltării, dar pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei societăţi echitabile, bazata pe cunoaştere. Tehnologiile informatice sunt cele care vor putea produce schimbările în educaţie, pentru că aduc oportunităţi deosebite de predare şi învăţare. Pornind de la aceasta idee Liceul Tehnologic Băile Govora îşi propune să stimuleze alternativele educaţionale si experimentele pedagogice de utilizare a tehnologiilor informatice în procesul de învăţământ. Combinaţia de calculatoare, reţele şi tehnologii WWW, poate crea medii de învăţare, cu posibilităţi fără precedent. Mediile informatice pot fi folosite ca unealtă de investigare şi rezolvare de probleme, ca instrument de analiză şi ca mijloc de învăţământ. Abilitatea de a crea medii de învăţare utilizând calculatoarele şi Internetul va influenţa în viitorul apropiat toate formele de educaţie.

Avem norocul sa trăim in secolul XXI. Noi şi generaţiile pe care le educăm şi instruim în şcoală acum, suntem generaţiile care au avut ocazia să trăiască explozia Internetului, forţa telecomunicaţiilor şi să schimbe modul de gândire şi acţiune. Ar trebui ca şcoala să ţină prima cont de marile schimbări ale lumii moderne şi să reacţioneze prima, schimbând sistemul educaţional vechi cu unul modern. Din păcate nu se întâmplă aşa. Este ciudat dar sistemul educaţional este deosebit de inert şi este cel care de multe ori se schimbă ultimul. Încercăm să configuram în continuare viziunea unei şcoli care vrea şi sperăm ca va şi putea sa trăiască în secolul XXI pregătind elevii pentru viitor, încercând să facă din informaţie a 4-a resursă, să transforme informaţia în cunoaştere şi să ofere elevilor ei cheia spre comunitatea globală a viitorului.

În acest context, ne propunem ca învăţarea să treacă dincolo de zidurile clasei, încorporând discipline şi tehnologii complexe.

Încercam să fim cu adevărat ceea ce promitem:
„O şcoală pentru viitorul copiilor noştri”

MISIUNEA ȘI VIZIUNEA ȘCOLII

Şcoala noastră deschide poarta pentru toţi, găsind drumul potrivit pentru fiecare  către un viitor comun  în UE.

Oferim  un proces de instruire şi educaţie de calitate, cu şanse egale pentru toţi elevii, care să-i formeze pentru viitoarea carieră cât şi pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Onorându-şi statutul de şcoală cu deschidere spre Europa şi tradiţia în pregătirea generală şi profesională a elevilor, Liceul Tehnologic,oraș Băile Govora este dedicat dezvoltării personale şi profesionale a elevilor, în condiţii de calitate a procesului educaţional, asigurîndu-le şanse de integrare socio-profesională şi de continuare a învăţării de-a lungul vieţii.

În această eră a informaţiei, când totul este în mişcare şi transformare, şcoala este cea care ia prima pulsul şi propune într-o manieră flexibilă drumul spre cunoaştere şi integrare socială, ea devine centru de resurse educaţionale si de servicii oferite comunităţii.

„NOI ŞTIM CĂ NU TOŢI COPIII SUNT LA FEL, DE ACEEA NE GÂNDIM LA TINE ŞI LA DEVENIREA TA, PENTRU CA TU SĂ NE REPREZINŢI. SUNTEM O ŞCOALĂ PENTRU FIECARE. SUNTEM ŞCOALA ÎN CARE ÎNVEŢI SĂ AI SUCCES!”

Declaraţie de convingeri:

Noi credem în:

 • oferirea unui mediu de învăţare care să încurajeze dezvoltarea potenţialului individual şi a responsabilităţilor personale;
 • asigurarea respectului, egalităţiii şi demnităţii fiecărui individ;
 • respectarea diversităţii etnice şi culturale;
 • realizarea unor parteneriate reale cu familiile elevilor şi comunitatea locală;
 • implicarea celor afectaţi de decizie în luarea deciziilor;
 • recunoaşterea şi aprecierea excelenţei;
 • oferirea unor programe educative variate;
 • dezvoltarea abilităţilor de gândire creativă şi critică;
 • încurajarea iniţiativei şi inovaţiei;
 • implementarea noilor tehnologii informaţionale;
 • crearea unui climat de învăţare caracterizat de aşteptări superioare şi o puternică etică a muncii;
 • implicarea în programe europene în scopul facilitării înţelegerii procesului de integrare europeană.

Viziunea managerială

Viziunea managerială a liceului nostru are în vedere concertarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinte aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare insertiei sociale si deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăta pe tot parcursul vieţii.

Întreaga activitate va fi organizată de aşa manieră încât să se creeze în Liceul Tehnologic Băile Govora un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte  – o  şcoală care, printr-un învăţământ de calitate, să-l ajute pe copil să se descopere pe sine însuşi, să devină util pentru el şi pentru ceilalţi.

Valori promovate în cadrul Liceului Tehnologic Băile Govora:

 • Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă.
 • Judecata înţeleaptă – a defini şi a înţelege scopurile valoroase şi a stabili priorităţile; a gândi prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta deciziile pe înţelepciunea practică.
 • Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
 • Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
 • Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale.
 • Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
 • Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
 • Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII

Scurt istoric

Liceul Tehnologic Băile Govora este situat la intrare în staţiunea Băile Govora, oraş situat în depresiunea subcarpatică Govora, înconjurată de dealuri acoperite cu păduri de fagi, stejari și pini, la o altitudine de 360-380 m, 20 km SV de municipiul Ramnicu Vâlcea (reședința județului Vâlcea).

Pravila de la Govora, este o traducere a călugărului erudit de la mănăstirea Bistriţa, Mihail Moxa (sau Moxalie), a unui text slav, care redă un monocanon bizantin (culegere de norme juridice) şi este prima lucrare tipărită în limba română. Pravila are un caracter preponderent bisericesc, deşi cuprinde şi elemente de drept laic. Apare de sub teascurile tiparniţei în anul 1640. Primul mare dascăl a fost călugărul Mihail Moxalie, traducătorul Pravilei şi a celui mai vechi „Cronograf” cunoscut în limba română.Din punct de vedere cultural, zestrea acestor locuri își are originea în literele Pravilei. Pravila de la Govora sau Pravila bisericească este cea mai veche culegere de legi atât bisericeşti, cât şi laice din Ţara Românească. Este tipărită în cea de-a doua tipografie cunoscută în Ţara Românească, înfiinţată de domnitorul Matei Basarab cu ocazia unor ample lucrări de reconstrucţie, reconsolidare şi extindere a mănăstirii Govora în 1637.

În comuna Govora exista şcoală din timpul lui Alexandru Ghica (1834-1842), fiind închisă o scurtă perioadă de 6 ani, de la 1853 la 1859, iar din anul 1862 şi până în zilele noastre a funcţionat fără intrerupere.

În Băile Govora prima şcoală a funcționat din decembrie 1909 într-o singură încăpere a unei clădiri închiriate, aflată pe strada Dragalina, nr. 3. În anul școlar 1909 – 1910 frecventau cursurile 15 elevi în clasa I, 11 elevi în clasa a II-a, 4 elevi în clasa a III-a şi 9 elevi în clasa a IV-a, în total 39 de elevi.

Datorită condiţiilor necorespunzătoare de funcţionare, în anul 1910 a fost închiriat un alt local, o casă ţărănească proprietate a familiei Rogojinoiu, situată pe strada Tudor Vladimirescula nr. 124 – azi demolată.

În anul 1921 începe construcţia imobilului, iar la 1 iunie 1923 se dã în folosinţã integral şcoala Primarã nr.1 situatã pe un teren vecin cu primăria (azi str. Şcolii, nr.1).

Iniţial acest prim local propriu era compus din 2 săli de clasã spaţioase şi cancelarie la parter, iar la etaj era locuinţa directorului şcolii. La aceastã şcoalã activau Petre P. Popescu, director, Eugenia Rogojinoiu şi Maria Popescu, învăţătoare. Începând cu acest an a funcţionat şi şcoala primarã nr.2 din satul Gătejeşti, până la aceastã datã copii localnicilor frecventau cursurile şcolii din Buneşti, aceasta fiind mai apropiatã decât cea din Govora.

Din anul şcolar 1938-1939 şi până în anul 1945 funcţionau la Băile Govora şi clasele V-VII cu un număr total de 138 de elevi pregătiţi de 4 învăţători, iar între anii 1945-1948 a funcţionat Gimnaziul Unic Mixt având un corp didactic format din 4 învăţători.

Din anul 1948, în urma reformei învățământului gimnaziul se transformã în Şcoala Elementarã cu clasele I-VII.

În anul 1949 şcoala primeşte în dotare fosta vilã ,,Morariu” situatã în strada Sfatului nr.10 care avea 23 de încăperi, unde a funcţionat primul internat şi 2 săli de clasã.

În anii 1953-1954 vechiului local al şcolii i se adăugă încă 2 săli de clasã prevăzute cu intrări separate.

Începând cu anul 1956 a funcţionat o secţie seralã care cuprindea şi clase liceale, corpul didactic fiind deja format din personal cu studii superioare astfel încât în aceste condiţii s-a lichidat aproape în totalitate analfabetismul. În anul şcolar 1961-1962 ia fiinţã prima clasã a Liceului de culturã generalã, curs de zi care la început a funcţionat în vechiul local al cărui spaţiu fusese extins cu încă 2 săli în anii 1958-1959.

În anul şcolar 1960 -1961 s-a construit în localitatea componentã Curături un local în care a funcţionat şcoala elementarã cu clasele I-IV.  În anul 1962 pe lângă sanatoriul de copii (fostul sanatoriu militar) se înfiinţează o şcoalã sanatorialã cu clasele I-IX, cursurile desfăşurându-se după amiaza, fiind asigurate de 3 cadre didactice şi 3 pedagogi.  În anul 1963 s-a dat în folosințã noul local al liceului situat în strada Nuferilor, o clădire cu arhitecturã tipicã acelor ani, compusã din 8 săli de clasã, 2 laboratoare, spații administrative.Totodată se înfiinţează biblioteca liceului prin comasarea bibliotecilor claselor având un fond de carte iniţial de 400 de volume şi care ajunge la aproape 14.000 de volume în anul 2000.

În anul 1965 frecventau cursurile 147 de elevi în clasele I-IV şi 313 în clasele V-XI, în total 460 de elevi aceştia fiind pregătiți de un număr de 27 de învăţători cu calificare corespunzătoare (nu s-a luat în calcul şcoala sanatorialã).

După anul 1970 lângă clădirea liceului s-a construit o salã de sport şi în anul 1974 s-au construit încă 4 săli de clasã anexate la clădirea existentã, iar în curte s-au amenajat 2 ateliere necesare desfăşurării activităţii practice.

Din anul şcolar 1978-1979 se transformã în Liceu Industrial cu profil mecanic patronat de Întreprinderea de Utilaj Chimic şi Forjă Rm. Vâlcea, care pregătea elevi pentru meseriile: lăcătuş mecanic, sudori, prelucrători prin aşchiere, la cursuri de zi şi seral. În acest scop întreprinderea patronatoare a amenajat şi dotat atelierele şcoalã cu maşini şi utilaje corespunzătoare iar într-un fost cămin muncitoresc s-a amenajat un internat pentru elevi, internat care a funcţionat din 1979 până în 1991, când imobilul a fost vândut.

În anul şcolar 1989-1990 la grupul şcolar industrial frecventau cursurile:

             – 143 elevi în clasele I-IV

             – 203 elevi în clasele V-VIII

             – 96 elevi în clasele IX-XI cu profil teoretic

             – 324 elevi în clasele X-XII cu profil industrial

             – 159 elevi în clasele serale cu profil industrial

             – 39 elevi la clasa profesionalã

                       TOTAL: 964 de elevi

Începând cu anul 1993 nu s-au mai organizat cursuri serale. Astfel cã în anul 1997 frecventau cursurile 326 de elevi la învățământul primar şi gimnazial şi 202 elevi la liceu, în total 528 elevi pregătiţi de 23 învăţători şi profesori la învăţământul primar şi gimnazial şi 14 profesori la liceu.

În anul şcolar 1999-2000 frecventau cursurile 176 elevi la clasele I-IV, 140 elevi la clasele V-VIII şi 172 elevi la clasele IX-XII, în total 488 de elevi. Din anul 2000 Grupul Şcolar redevine Liceu Teoretic conform ordinului ministerial publicat în Monitorul Oficial din luna septembrie 2000. În anul 2007 s-au încheiat lucrările de reabilitare a clădirii liceului şi au început lucrările de reabilitare la sala de sport,  împrejmuirea cu gard, montarea unei centrale termice la şcoala  din  Gătejeşti, precum şi schimbarea acoperişului la şcoala din Gătejeşti. În anul școlar 2012-2013 Liceul Teoretic Băile Govora este denumit Liceul Tehnologic, oraș Băile Govora.

Cea mai prosperă perioadă de după 1990 a funcționării școlii govorene a fost, fără îndoială, între anii 2001-2008. Aceasta s-a datorat unui management foarte bun (prof. Maria Mecu, prof. Ion Dumbrăvescu și prof. Elena Drăghici), o implicare mare a cadrelor didactice (prof. Margareta Iordache, prof. Gheorghe-Pavelescu Camelia, prof. Ion Drăghici, înv. Irina și Gina Richițeanu, înv. Alina Mecu) și o colaborare foarte eficientă cu părinții (Mihai Mecu – președinte al Comitetului de părinți pe școală). A fost perioada în care școala și-a conturat o strategie bine gândită care a fost pusă în practică iar rezultatele nu au întârziat să apară.

De asemenea, în perioada 2005-2007 clădirea liceului a fost reabilitată prin proiectul PRIS, cu finanțare 100% nerambursabilă asigurată de Banca Mondială și BERD.

Ne-am dorit ca şcoala să fie un mediu de învăţare complexă şi am încurajat experimentele pedagogice la nivelul învăţătorilor si profesorilor. Aceasta a făcut ca în timp în şcoală să se desfăşoare tot mai multe activităţi extraşcolare, în cursul săptămânii, dar şi sâmbăta şi duminica. Ani la rând, şcoala de sâmbătă si duminică a reprezentat un mod plăcut şi foarte util de petrecere a timpului  pentru mulţi elevi din Băile Govora, dar şi din şcolile învecinate, o alternativă la stradă și discotecă datorită parteneriatului cu Asociaţia Comunitară Băile Govora. Au fost organizate cursuri de iniţiere în utilizarea PC – urilor pentru elevii de la formele de învăţământ primar, gimnazial şi liceal. Apoi au fost susţinute cursuri diferenţiate, limbaje de programare, tehnoredactare computerizată, grafică pe calculator, comunicaţii cu calculatorul, reţele de calculatoare. Tot în week-end s-au desfăşurat numeroase excursii şi competiţii sportive, activităţi de monitorizare ecologică precum şi alte activităţi specifice elevilor „cercetaşi” care au făcut parte din Centrul local „Dr. Zorileanu” al Organizaţiei Naţionale „Cercetaşii României”.

Şcoala dezvoltă relaţii de parteneriat cu alte unităţi şcolare, cu administraţia publică locală, cu agenţii economici din zonă şi încurajează orice oportunitate de finanţare în vederea dezvoltării bazei materiale şi implicit a procesului educaţional.

Începând din anul 2004 instituţia a devenit partener al Asociaţiei Comunitare Băile  Govora în cadrul proiectului „Club educativ pentru copii”.

În toamna anului 2001 şcoala noastră a fost înscrisă de dl. Mecu Mihai în două dintre cele mai importante baze de date ale reţelei de învăţământ din Europa: Partbase şi Schoolnet şi a subscris de asemenea la forumurile de discuţii ale acestora.

Rezultatele nu au întârziat să apară, prima acţiune concretizându-se în decembrie 2001 când un grup de elevi de la Băile Govora, coordonat și însoțit de dl. Mihai Mecu, a participat la a doua ediţie a „SĂPTĂMÂNII CULTURALE EUROPENE” ce s-a desfăşurat la Lyon în Franţa, după ce prima ediţie fusese găzduită de Danemarca în urmă cu patru ani. Participanţii, elevi ai claselor de liceu, s-au comportat foarte bine în această acţiune, luând parte la diverse workshop-uri pe diferite teme: informatică, muzică, pavaj artistic, gimnastică aerobică, Babel în Europa, tineretul şi politica, apa în viaţa de zi cu zi, etc.

Aproape simultan cu desfăşurarea acţiunii de la Lyon, LICEUL TEORETIC BĂILE GOVORA este acceptat ca şcoală parteneră într-un program „SOCRATES”, componenta „COMENIUS 1 – Proiecte şcolare” alături de instituţii similare de învăţământ din Germania şi Polonia sub coordonarea „SKAERBAEK REALSKOLE” din Danemarca.

La începutul anului 2002 Scuola Medie Statale „BALUARDO PARTIGIANI” din Italia îşi exprimă dorinţa de colaborare cu şcoala noastră în cadrul aceluiaşi program „SOCRATES”, componenta „COMENIUS 1 – Proiecte şcolare”, alături de şcoli din Germania, Grecia, Italia şi Austria.

Au fost iniţiate astfel două proiecte de parteneriat care au fost trimise Agenţiei Naţionale „SOCRATES” din România în vederea aprobării suportului financiar necesar pentru derularea acestora. Ambele proiecte au fost aprobate astfel încât am fost singura școală din România care a derulat simultan două proiecte de același tip.

Cele două proiecte, propuse de şcolile coordonatoare, respectiv Danemarca şi Italia, au fost: „O varietate de culturi pentru o Europă mai mare şi unită” şi „Teatrul ca mijloc de comunicare”. Fiecare dintre aceste proiecte s-a derulat pe o perioadă de 3 ani şi în afară de activităţile propriu-zise care s-au desfăşurat în cadrul şcolilor participante au existat şi mobilităţi ale personalului didactic împreună cu elevii în cadrul întâlnirilor de proiect stabilite de şcolile coordonatoare.

Participarea la proiecte şi coordonarea unora dintre ele a permis o deschidere deosebită pentru şcoală, conducând la circulaţia ideilor şi persoanelor (elevi si profesori). Aceasta a făcut ca şcoala să-şi întărească propria personalitate şi identitate. Proiecte ca: „Teatrul ca mijloc de comunicare” (coordonator Mecu Maria; parteneri din Italia, Austria, Germania – proiect Socrates – Comenius 1); „O multitudine de culturi pentru o Europă mai unită” (coordonator  Mecu Maria; parteneri din: Danemarca, Germania, Polonia – proiect Socrates – Comenius 1), 3Rs (coordonator Mecu Maria cu partener din Canada), „Water Power” (coordonator Norvegia), „Reading, Reflecting, Relating” (coodonator România – Liceul Teoretic Băile Govora – Mecu Maria), „European Week” (coordonator Franţa – coordonator RO Mecu Mihai), „Shaking our hands, share our cultures” (coordonator Sardinia – coordonator RO Mecu Mihai) au fost începuturile afirmării elevilor noştri în context naţional şi internaţional.

Instituția are în prezent, pe lângă sălile amintite, laboratoare de fizică, chimie, biologie,  informatică, laborator tehnologic, cabinet de limbi străine, unde îşi desfăşoară activitatea un număr de 28 de cadre didactice şi in jur de 300 elevi.

Populaţia şcolară:

Anual, şcolarizăm în jur de 300 elevi, repartizaţi pe patru niveluri educaţionale: preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, iar din anul 2016 și învățământ postliceal, specializarea asistent BFKT.

În anul şcolar 2015 – 2016 în învăţământul liceal au fost înscrişi 89 elevi repartizaţi în 4 clase astfel:

Liceu tehnologic – 4 clase cu specializarea turism şi alimentaţie publică

EFECTIVE ŞCOLARE  – Colectivele de elevi au avut următoarea structură şi calificări, în anul şcolar  2015-2016: 

Nivel de învăţământ   Număr de clase/ grupe Număr de elevi / copii Forma

de învăţământ

Limba de predare
Preşcolar,

din care

grupa mică 1 + 1/3 25 GPN – ZI Română
grupa mijlocie 1 + 1/3 20 GPN – ZI Română
grupa mare 1 + 1/3 22 GPN – ZI Română
Total 4 67
Primar,

din care

cl. pregătitoare 1 13 ZI Română
cl. I 1 16 ZI Română
cl. a  II-a 1 17 ZI Română
cl. a  III-a 1 19 ZI Română
cl. a  IV-a 1 18 ZI Română
Total 5 83
Gimnaziu,

din care

cl. a  V-a 1 14 ZI Română
cl. a  VI-a 1 18 ZI Română
cl. a  VII-a 1 12 ZI Română
cl. a  VIII-a 1 15 ZI Română
Total 4 59
Liceal

(ciclul inferior),

din care

cl. a  IX-a 1 21 ZI Română
cl. a  X-a 1 14 ZI Română
Total 2 35
Liceal,

(ciclul superior),

din care

cl. a  XI-a 1 32 ZI Română
cl. a  XII-a 1 22 ZI Română
cl. a  XIII-a
Total 2 54

Distribuţia efectivelor de elevi în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare profesională în anul școlar 2015-2016: 

Nr. Crt. Nivel Filieră Profil / Domeniu Denumire specializare / calificare profesională Număr clase Număr elevi
1. Liceal
    Tehnologică Servicii Alimentație publică și turism a IX-a 1 21
    Tehnologică Servicii Alimentație publică și turism a X-a 1 14
    Tehnologică Servicii Tehnician în turism a XI-a 1 32
    Tehnologică Servicii Tehnician în turism a XII-a 1 22
          a XIII-a
           

EFECTIVE ŞCOLARE  – 2016-2017 la 12.09.2016   

Nivel de învăţământ   Număr de clase/ grupe Număr de elevi / copii Forma

de învăţământ

Limba de predare
Preşcolar,

din care

grupa mică 1 + 1/3 21 GPN – ZI Română
grupa mijlocie 1 + 1/3 18 GPN – ZI Română
grupa mare 1 + 1/3 14 GPN – ZI Română
Total 4 53
Primar,

din care

cl. pregătitoare 1 17 ZI Română
cl. I 1 15 ZI Română
cl. a  II-a 1 17 ZI Română
cl. a  III-a 1 16 ZI Română
cl. a  IV-a 1 19 ZI Română
Total 5 84
Gimnaziu,

din care

cl. a  V-a 1 18 ZI Română
cl. a  VI-a 1 15 ZI Română
cl. a  VII-a 1 18 ZI Română
cl. a  VIII-a 1 12 ZI Română
Total 4 63
Liceal

(ciclul inferior),

din care

cl. a  IX-a 0 0 ZI Română
cl. a  X-a 1 19 ZI Română
Total 1 19
Liceal,

(ciclul superior),

din care

cl. a  XI-a 1 19 ZI Română
cl. a  XII-a 1 23 ZI Română
cl. a  XIII-a
Total 2 32
Postliceal Anul I 1 32 ZI Română

Distribuţia efectivelor de elevi în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare profesională în anul școlar 2016-2017: 

Nr. Crt. Nivel Filieră Profil / Domeniu Denumire specializare / calificare profesională Număr clase Număr elevi
1. Liceal
    Tehnologică Servicii Alimentație publică și turism a IX-a
    Tehnologică Servicii Alimentație publică și turism a X-a 1 19
    Tehnologică Servicii Tehnician în turism a XI-a 1 19
    Tehnologică Servicii Tehnician în turism a XII-a 1 23
          a XIII-a
2. Post

liceal

  Sănătate și  asistență pedagogică Asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare  I 1 32

Resurse umane:

Personalul didactic al şcolii este format din 26 persoane, iar personalul administrativ din 9 persoane. Colectivul didactic valoros îmbină experienţa şi tactul profesorilor aflaţi la a doua tinereţe cu elanul şi îndrăzneala celor mai tineri. Pregătirea realistă, socială şi ştiinţifică de bază este asigurată de un număr de 15  profesori de diferite specialtăţi. Pregătirea de specialitate tehnologică  și instruirea practică este asigurată de 2 profesori.

Personalul  de conducere: 

Director

(numele şi prenumele)

Calificarea

 

Gradul didactic Vechime la catedră Documentul de numire

în funcţie

Modalitatea numirii pe funcţie Unitatea de învăţământ la care are norma de bază Unitatea de învăţământ la care este titular (dacă e cazul)
Gheorghe-Pavelescu Camelia Ioana Profesor I 23 Decizie

ISJ Vâlcea

Delegaţie Liceul Teohno-

logic Băile Govora

Liceul Tehnologic Băile Govora

 Personalul didactic:

Număr total de cadre didactice Număr de norme didactice întregi / posturi

 

Număr de cadre didactice cu norma de bază în unitatea de învăţământ/ procent din număr de persoane / norme întregi, după caz

 

Număr de titulari/procent din număr de norme întregi / posturi

 

Număr de cadre  calificate / procent din număr de cadre didactice

 

Modalitatea angajării pe post*

(titularizare,  detaşare, suplinire, transfer;exprimare numerică şi procentuală)

Observaţii – dacă este cazul

(personal didactic cu studii în străinătate echivalate/neechivalate în România)

 

26 17/9 19 norme de bază 73,06,71% 16 – 67,88% 25 – 96,15% 16 titulari – 61,53%
4 detasati – 15,38%
6 suplinitori -23,07%

Distribuţia pe grade didactice  a personalului  didactic  angajat,  2016- 2017:

Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic Necalificat
Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu Definitivat Fără definitivat
13 5 6 1 1

Personalul  didactic auxiliar –  număr pe categorii:

Categorie de personal Număr  de persoane încadrate Număr de norme pentru fiecare categorie de personal Numărul de personal este:
sub normativele privind  încadrarea categoriei respective de personal

 

la nivelul normativelor privind  încadrarea categoriei respective de personal

 

peste normativele privind  încadrarea categoriei respective de personal

 

Secretar 1 1 1
Contabil 1 1 1
Laborant 1 1 1

Personalul nedidactic (număr pe categorii):

Categorie de personal Număr de persoane încadrate Număr de norme pentru fiecare categorie de personal Numărul de personal este:
sub normativele privind  încadrarea categoriei respective de personal la nivelul normativelor privind  încadrarea categoriei respective de personal

 

peste normativele privind  încadrarea categoriei respective de personal
Ingrijitor 4 5 5
Paznic 1 1 1
Muncitor întreținere/șofer 1 0,5/0,5 0,5/0,5

Resurse materiale:

Şcoala dispune de resurse materiale care asigură un ambient plăcut şi condiţii didactico-materiale la standarde europene: 25 săli de clasă în care sunt amenajate 8 cabinete şi laboratoare, bibliotecă, sală de sport,  calculatoare conectate la Internet, imprimante, videoproiectoare, sală demonstrații. Clădirea liceului, sala de sport și clădirea în care funcționează grădinița Gătejești au fost reabilitate în perioada 2006-2008.

Resurse financiare:

Finanțarea activităţii este realizată de la bugetul de stat şi bugetul local, din surse extrabugetare

Facilităţi oferite elevilor:

Pe lângă pregătirea generală şi de specialitate le oferim elevilor noştri o srie de facilităţi printre care:

 1. Asigurarea rechizitelor şcolare gratuite pentru elevii care provin din familii cu venituri modeste.
 2. Acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru copii din învăţământul preşcolar şi elevii din învăţământul primar (Programul “Laptele şi cornul”) .
Nivel de

învăţământ

Anul şcolar

2015-2016

Anul şcolar

2016-2017

Învăţământ preprimar 67 53
Învăţământ primar 83 84
Învăţământ gimnazial 59 63
 1. Programul ’’Bani de liceu’’ a constat în bursă lunară în valoare de 180 lei acordată unui număr de 20 elevi de liceu. Numărul beneficiarilor s-a diminuat de-a lungul anului şcolar datorită  absenţelor nemotivate .
 2. Burse finanţate din bugetul local. Au beneficiat 18 elevi (14 burse sociale,3 merit şi 1 studiu).

Formarea profesională continuă:

Perfecţionarea cadrelor didactice din şcoala modernă trebuie să se afle în pas cu progresul ştiinţelor şi cunoaşterii umane, cu solicitările de formare ale comunităţii.

În acest context, formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă o necesitate obiectivă.

În anul scolar 2015 – 2016  personalul didactic al scolii a fost format din 26 de cadre didactice: 4 educatoare, 5 invatatori si 17 profesori de diferite specialitati dintre care:

 • 15 cu gradul didactic I,
 • 5 cu gradul didactic II,
 • 6 cu definitivat

Perfecţionarea prin grade didactice, s-a realizat în conformitate cu metodologia elaborată de M.E.N. în instituţiile de învăţământ superior. În acest context s-au realizat înscrierile la grade didactice şi s-au susţinut inspecţii pentru acordarea gradelor didactice:

Gradul II   – 4

Gradul I    – 1

Perfecţionarea cadrelor didactice la nivelul judeţului s-a realizat prin:

 1. cercuri pedagogice ale cadrelor didactice, ale directorilor şi personalului didactic auxiliar, conform planificărilor publicate în Buletinul Informativ al C.C.D.;
 2. simpozioane interjudeţene, sesiuni de comunicări şi referate ştiinţifice;
 3. programe de formare organizate de C.C.D.

               –  PROFICS –  3 cadre didactice

               –  Managementul clasei de elevi-3 cadre didactice

               –  Implementare TIC-1 c.d.

               –  Managementul situațiilor de criză la nivelul unității școlare -1c.d.

            – Cadrul de referință al curriculum-ului național pentru învățământul      preuniversitar-3 c.d.

              – Perfecționarea  activității cadrelor didactice prin e-learning -1 c.d.

              – Formarea continuă a profesorilor de matematică și științe economice  în societatea cunoașterii- 1 c.d.

                – TIC avansat – 1 c.d.

                – Înregistrarea electronică a autoevaluării -1 c.d.

                – Comunitatea online-mediu active de învățare- 1 c.d.

Firma de exerciţiu:

 Începând cu anul anul şcolar 2005 -2006 activitatea practică a elevilor liceului tehnologic, clasele a XI a şi a XII a, se desfășoară după modelul de învăţare Firma de exerciţiu.

Firma de exerciţiu este un concept didactic bazat pe învăţarea din practică. Este o simulare a unei firme reale în cadrul căreia toate activităţile manageriale sunt îndeplinite de către elevi prin respectarea uzanţelor comerciale şi a prevederilor legislative. Elevii trec pe rând prin toate departamentele firmei şi efectuează activităţi specifice postului pe care îl ocupă. Profesorul este consultant pentru elevi şi coordonator al firmei de exerciţiu. Elevii sunt actorii principali ai procesului de învăţare însuşindu-şi competenţe cheie pentru activitatea unei firme: lucrul în echipă, gândirea interdisciplinară, formularea de decizii, etc. Toate acestea asigură absolvenţilor noştri o pregătire profesională care le oferă mobilitate ridicată pe piaţa muncii şi posibilitatea iniţierii de afaceri pe cont propriu.

Programul de Acțiune al Școlii pentru perioada 2013-2020 poate fi consultat aici…

Urmariti-ne si pe Facebook

LICEUL TEHNOLOGIC BĂILE GOVORA
Str. Nuferilor, nr. 46
Telefon: +4 0250 770 341
Fax: +4 0250 770 340
E-mail: liceulteoreticgovora1@gmail.com
www.liceulgovora.ro

Coordonate GPS: 45.076270, 24.189933

Sari la conținut