• HCL 45 2019 (414 kB)

  Aprobarea însușirii raportului de evaluare și a vânzării unui bun imobil aflat în domeniul privat al orașului Băile Govora, județul Vâlcea

  • Incarcat de: mihai
  • Data incarcarii: 8 octombrie 2019
 • HCL 44 2019 (592 kB)

  Completarea HCL nr. 48/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Băile Govora

  • Incarcat de: mihai
  • Data incarcarii: 8 octombrie 2019
 • HCL 43 2019 (533 kB)

  Aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

  • Incarcat de: mihai
  • Data incarcarii: 8 octombrie 2019
 • HCL 42 2019 (938 kB)

  Modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și al activităților aflate în subordinea Consiliului Local

  • Incarcat de: mihai
  • Data incarcarii: 4 septembrie 2019
 • HCL 41 2019 (417 kB)

  Revocarea pentru nelegalitate a HCL Băile Govora nr. 9 din 31.01.2017 și 18 din 28.02.2019

  • Incarcat de: mihai
  • Data incarcarii: 4 septembrie 2019
 • HCL 40 2019 (555 kB)

  Mandatarea reprezentantului orașului Băile Govora în A.G.A. a A.D.I. ”Apa Vâlcea” în vederea aprobării și încheierii actelor adiționale la Actul Constitutiv și Statutul Asociației și împuternicirea președintelui Asociației pentru semnarea acestora

  • Incarcat de: mihai
  • Data incarcarii: 4 septembrie 2019
 • HCL 39 2019 (345 kB)

  Constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Tudosie Constantin, ca urmare a decesului acestuia și declararea ca vacant a locului de consilier local

  • Incarcat de: mihai
  • Data incarcarii: 4 septembrie 2019
 • HCL 38 2019 (759 kB)

  Completarea HCL nr. 48 din 1999 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Băile Govora

  • Incarcat de: mihai
  • Data incarcarii: 4 septembrie 2019
Sari la conținut