• HCL 20 2019 (1 MB)

  Aprobarea contului anual de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2018

  • Incarcat de: mihai
  • Data incarcarii: 15 mai 2019
 • HCL 19 2019 (812 kB)

  Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul II al anului 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

  • Incarcat de: mihai
  • Data incarcarii: 15 mai 2019
 • HCL 18 2019 (2 MB)

  Aprobarea concesiunii prin încredințare directă a unei suprafețe de teren aferent construcției definitive existente

  • Incarcat de: mihai
  • Data incarcarii: 6 martie 2019
 • HCL 17 2019 (352 kB)

  Repartizarea la cerere a unui spațiu locativ pentru închiriat

  • Incarcat de: mihai
  • Data incarcarii: 6 martie 2019
 • HCL 16 2019 (288 kB)

  Reactualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor

  • Incarcat de: mihai
  • Data incarcarii: 6 martie 2019
 • HCL 15 2019 (359 kB)

  Aprobarea încetării plății costurilor generate de colectarea, transportul, epurarea și evacuarea apelor pluviale către SC APAVIL SA

  • Incarcat de: mihai
  • Data incarcarii: 6 martie 2019
 • HCL 14 2019 (357 kB)

  Aprobarea acordării reducerii cu 50% a impozitului pe clădirea aparținând persoanei juridice SC OCTALEX SRL, care desfășoară activități turistice sezoniere, pe o perioadă de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic

  • Incarcat de: mihai
  • Data incarcarii: 6 martie 2019
 • HCL 13 2019 (502 kB)

  Mandatarea reprezentantului orașului Băile Govora în AG a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, să aprobe primirea și respectiv retragerea unor membri din asociație, modificarea și completarea Actului constitutiv și a Statutului asociației, precum și împuternicirea președintelui asociației să semneze actele adiționale la acestea

  • Incarcat de: mihai
  • Data incarcarii: 6 martie 2019
Skip to content