• HCL 48 2019 (356 kB)

  Validarea mandatului de consilier local al domnului Șerbănoiu Constantin

  • Incarcat de: mihai
  • Data incarcarii: 8 octombrie 2019
 • HCL 47 2019 (613 kB)

  Aprobarea listei definitive cu solicitanții persoane cu probleme sociale care la data analizării dosarelor nu au făcut dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de acces prevăzute de HCL nr. 78/2018

  • Incarcat de: mihai
  • Data incarcarii: 8 octombrie 2019
 • HCL 46 2019 (631 kB)

  Aprobarea listei definitive cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială pentru închiriat în condițiile legii, în ordinea punctajului stabilit și aprobarea repartizării

  • Incarcat de: mihai
  • Data incarcarii: 8 octombrie 2019
 • HCL 45 2019 (414 kB)

  Aprobarea însușirii raportului de evaluare și a vânzării unui bun imobil aflat în domeniul privat al orașului Băile Govora, județul Vâlcea

  • Incarcat de: mihai
  • Data incarcarii: 8 octombrie 2019
 • HCL 44 2019 (592 kB)

  Completarea HCL nr. 48/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Băile Govora

  • Incarcat de: mihai
  • Data incarcarii: 8 octombrie 2019
 • HCL 43 2019 (533 kB)

  Aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

  • Incarcat de: mihai
  • Data incarcarii: 8 octombrie 2019
 • HCL 42 2019 (938 kB)

  Modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și al activităților aflate în subordinea Consiliului Local

  • Incarcat de: mihai
  • Data incarcarii: 4 septembrie 2019
 • HCL 41 2019 (417 kB)

  Revocarea pentru nelegalitate a HCL Băile Govora nr. 9 din 31.01.2017 și 18 din 28.02.2019

  • Incarcat de: mihai
  • Data incarcarii: 4 septembrie 2019

Skip to content