CONCURS DE FOTOGRAFIE “BĂILE GOVORA ÎN 100 DE IMAGINI”

Bine ați venit pe platforma online a concursului de fotografie ”Băile Govora în 100 de imagini” dedicat Centenarului României!

Înainte de a vă înscrie în concurs vă rugăm să citiți cu atenție Regulamentul concursului disponibil aici sau în meniul principal de mai jos.

Pentru înregistrare și înscrierea fotografiilor în concurs puteți opta pentru una din următoarele variante:

 1. Selectați din meniul de mai jos opțiunea ”Încărcare imagine”, completați câmpurile obligatorii și trimiteți imaginea. Odată cu trimiterea primei imagini, pe adresa dvs. de e-mail vă sunt furnizate credențialele pentru autentificare pe care le puteți utiliza ulterior (verificați și folderul Spam). În cazul în care adresa de e-mail furnizată nu a mai fost folosită pentru înscrierea în acest concurs sunteți înregistrat automat.
 2. Selectați din meniul de mai jos opțiunea ”Imaginile dumnevoastră” și înregistrați-vă în secțiunea aferentă. Totodată, pe adresa dvs. de e-mail veți primi credențialele pentru autentificarea ulterioară (verificați și folderul Spam), în cazul în care adresa de e-mail furnizată nu a mai fost folosită pentru înscrierea în acest concurs .

Fiecare imagine încărcată, pentru a deveni activă și a intra în concurs, are nevoie de aprobarea administratorului platformei. Aceasta trebuie să îndeplinească condițiile tehnice minime prevăzute în regulament. După aprobare, imaginea va fi disponibilă pentru vot în Galeria de imagini. Dacă nu încărcați toate cele 10 imagini, pe rând, într-o singură sesiune, ulterior, pentru încărcarea imaginilor rămase vă puteți autentifica cu numele de utilizator și parola primite pe e-mail accesând meniul ”Imaginile dumneavoastră” – secțiunea Autentificare.

Pentru exprimarea votului nu este necesar să vă înregistrați. Este suficient să faceți click pe imaginea/imaginile pentru care doriți să vă exprimați votul și să faceți click pe butonul de vot situat imediat sub imagine.

În situația în care întâmpinați probleme în procedura de înscriere și încărcare a imaginilor pe platformă vă rugăm să utilizați formularul de contact în care să ne semnalați problema urmând ca în cel mai scurt timp să vă sprijinim în rezolvarea acesteia. Vă mulțumim!

PRIMĂRIA ORAȘULUI BĂILE GOVORA

Primaria Orasului Baile Govora  

Regulament oficial al concursului de fotografie

“Băile Govora în 100 de imagini”

Art. 1. Organizatorul concursului

1.1. Concursul este organizat și desfășurat de către Primăria Orașului Băile Govora, denumită în continuare “Organizator”. Toți participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament oficial al concursului (denumit în continuare Regulament oficial).

1.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament oficial, sub condiția notificării publice prealabile modificării.

Art. 2. Dreptul de participare

2.1. La acest concurs poate participa orice persoană fizică care a împlinit vârsta de 14 ani la data începerii concursului. Participanții la concurs acceptă și se supun prevederilor prezentului Regulament de concurs. Angajații Primăriei Orașului Băile Govora și rudele de gradul I ale acestora nu pot participa la acest concurs. Fiecare participant are dreptul de a înscrie maxim 10 fotografii în concurs.

Art. 3. Desfășurarea concursului

3.1. Participanții trebuie să trimită pe adresa de e-mail primaria@primaria-baile-govora.ro maxim 10 fotografii din Băile Govora, însoțite de o scurtă prezentare text, cu mențiunea în subiectul e-mail-ului “Pentru concurs”, precum și datele de contact (nume complet, adresa (stradă, număr, localitate, județ, țară), număr de telefon, e-mail). Înscrierea fotografiilor în concurs și implicit a participanților se poate face și prin intermediul platformei online disponibilă la adresa www.primaria-baile-govora.ro/concurs-fotografie  Organizatorii încurajează participanții să utilizeze platforma online și citirea cu atenție a precizărilor cu privire la modalitatea de înregistrare și încărcare a imaginilor disponibile la adresa mai sus menționată.

3.2. Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza participarea unei fotografii la concurs pe motiv de neconcordanță cu tema concursului (imagini numai din Băile Govora) sau care au conținut obscen ori care contravin bunelor moravuri.

3.3. Participanții trebuie sa aibă drept de autor sau drept de folosință asupra fotografiilor trimise în concurs. Primăria Orașului Băile Govora nu își asumă responsabilitatea în cazul în care aceste fotografii nu aparțin celor care le-au trimis.

3.4. Competitorii cedează dreptul de folosință, nu şi pe cel de proprietate, asupra fotografiilor trimise în

3.5. Câștigători vor fi aleși în funcție de punctajul acumulat în urma deciziilor luate de public și juriul concursului. Criteriile de jurizare sunt următoarele:

a) Respectarea temei concursului (criteriu eliminatoriu) - fotografiile trebuie sa ilustreze locuri sau momente din Băile Govora (ex. dintr-o vacanță petrecută în Băile Govora) și să fie însoțite de o scurtă prezentare text. 

b) Calitatea artistică a fotografiilor 

c) Creativitate 

d) Originalitate

e) Decență

3.6. Pentru a oferi șanse egale tuturor participanților, o persoană poate fi o singură dată câștigătoare.

3.7. Fotografiile câștigătoare vor fi afișate în data de 25 iunie 2018 pe site-ul Primăriei Orașului Băile Govora (primaria-baile-govora.ro) și pagina oficială de Facebook (https://ro-ro.facebook.com/Baile-Govora-Spa-248714021868394/timeline/ ). 

Se vor fi afișa doar fotografia și numele persoanei, fără datele de contact ale acesteia. Datele de contact (adresă, e-mail și număr de telefon) vor fi folosite pentru intrarea în posesie a premiului, în cazul în care fotografia trimisă este selectată câștigătoare.

Art. 4. Condiții de participare

4.1. Participanții la acest concurs trebuie să trimită pe adresa de e-mail primaria@primaria-baile-govora.ro sau să încarce pe platforma online la adresa www.primaria-baile-govora.ro/concurs-fotografie fotografii din Băile Govora, conform precizărilor de la art. 3.1.

Participanții la concurs sunt rugați să furnizeze corect datele personale.

Pentru  identificare,  câștigătorii  vor  avea  nevoie  de un  document  de  identitate:  pașaport,  buletin sau carte de identitate.

În concurs vor intra numai fotografiile trimise pe adresa de e-mail primaria@primaria-baile-govora.ro sau încărcate pe platforma online la adresa www.primaria-baile-govora.ro/concurs-fotografie în perioada de desfășurare a concursului, conform calendarului de la art. 5. Participanții care nu au fotografiile în format digital se pot prezenta la sediul Primăriei Orașului Băile Govora cu fotografiile pe suport de hârtie în vederea scanării acestora. Participanții care nu au posibilitatea să se prezinte la sediul Primăriei Orașului Băile Govora pentru scanarea fotografiilor pot trimite fotografiile prin poștă, pe suport de hârtie, la adresa: Primăria Orașului Băile Govora, str. Tudor Vladimirescu, nr. 95, Băile Govora, județul Vâlcea, cu mențiunea ”Pentru Concursul Băile Govora în 100 de imagini.”

Participarea este validă doar daca participantul a trimis fotografiile pe adresa de e-mail primaria@primaria-baile-govora.ro , a încărcat fotografiile pe platforma online la adresa www.primaria-baile-govora.ro/concurs-fotografie, prin poștă sau a depus la sediul primăriei fotografiile care respectă condițiile menționate anterior și a furnizat date de contact corecte.

Art. 5. Calendar de desfășurare

Perioada de desfășurare a concursului: 16 aprilie - 25 iunie 2018.

Încărcarea pe platforma online și exprimarea votului public online pentru toate fotografiile care îndeplinesc caracteristicile tehnice minime obligatorii pentru concurs: 16 aprilie – 15 iunie 2018.

Evaluarea fotografiilor de către juriul concursului: 16 -24 iunie 2018.

Anunțarea câștigătorilor și postarea pe site a celor 100 de fotografii câștigătoare se va face în data de 25 iunie 2018.

Data și modalitatea pentru intrarea în posesia premiilor vor fi anunțate pe site-ul www.primaria-baile-govora.ro odată cu afișarea fotografiilor câștigătoare.

Art. 6. Desemnarea câștigătorilor

6.1. În intervalul 16 aprilie – 24 iunie 2018 vor fi desemnate 100 de fotografii câștigătoare votate de către public și un juriu format din:

 1. Mateescu Mihai – Primarul orașului Băile Govora
 2. Trușcă Florinel – Viceprimarul orașului Băile Govora
 3. Mecu Mihai-Mircea – Consilier superior compartiment IT Primăria orașului Băile Govora
 4. Dincă Andreea – Consilier compartiment achiziții publice Primăria orașului Băile Govora
 5. Constantinescu Elena – Inspector compartiment zone și spații verzi

Cele 100 de fotografii câștigătoare vor fi selectate din totalul fotografiilor primite până la data de 15 iunie 2018, inclusiv. Autorii fotografiilor câștigătoare vor fi contactați prin e-mail/ telefon pentru furnizarea datelor personale complete.

6.2. Dacă în termen de 24 ore de la desemnarea unui câștigător nu primim o confirmare telefonică sau pe e-mail cu datele de contact, se va desemna un nou câștigător.

6.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, în caz de necesitate, data publicării câștigătorilor, cu notificare prealabilă.

Art. 7. Premii

7.1. Premiile vor fi puse la dispoziție de Primăria Orașului Băile Govora.

În cadrul concursului „Băile Govora în 100 de imagini”, concurs de fotografie, vor fi oferite premii, după cum urmează:

Fiecare dintre cei 100 de câștigători va primi o diplomă și albumul ”Băile Govora în 100 de imagini” pe care Primăria Orașului Băile Govora îl va edita și tipări după terminarea concursului și care va conține cele 100 de fotografii desemnate câștigătoare.

Art. 8.  Evaluare

8.1. Materialele înscrise în concurs sunt evaluate după următoarele criterii:

 • Respectarea temei concursului (fotografii din Băile Govora, care pot fi peisaje, instantanee de vacanță etc.);
 • Calitatea artistica a fotografiilor;
 • Creativitate;
 • Originalitate;
 • Decență.

Fiecare participant la concurs poate trimite pe adresa de e-mail maxim 10 fotografii în format digital (JPG, BMP, GIF).  Nu sunt admise fotografii modificate pe computer, cu excepția corecțiilor de bază din programele de editare (brightness/contrast, levels, unsharp etc.), atât timp cât aspectul nu se depărtează mult față de fotografia originală. Colajele nu vor fi acceptate.

Fotografiile trebuie încărcate fără ramă și fără să conțină vreun watermark.

Fotografiile vor fi însoțite de un scurt text explicativ (descriere), atât pentru cele transmise prin e-mail cât și pentru cele încărcate pe platforma online.

8.2. Cele 100 fotografii câștigătoare vor fi alese de către public și juriu, prin vot, în urma afișării tuturor fotografiilor primite pe site-ul instituției. Votul se va desfășura exclusiv pe platforma online la adresa primaria-baile-govora.ro/concurs-fotografie și va fi unul foarte riguros.

Art. 9. Acordarea premiilor

9.1. Organizatorul va contacta câștigătorii pentru a-i anunța despre condițiile de intrare în posesia premiilor.

9.2. Pentru a intra în posesia premiului câștigătorii trebuie să prezinte un act de identitate CI/BI şi să semneze un proces verbal pentru predarea-primirea premiului.

9.3. Neprezentarea unui document de identitate va conduce în mod obligatoriu la neacordarea premiului.

Art. 10. Drepturile de autor

10.1. Materialele înscrise trebuie să respecte legea drepturilor de autor, precum și drepturile de proprietate intelectuală și drepturile exclusive de orice altă natură recunoscute de lege. Participantul trebuie să fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor înscrise în concurs sau să dețină drepturile corespunzătoare de utilizare cu privire la acestea.

10.2. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a înscrierii materialelor în acest concurs. Participanții păstrează drepturile de autor asupra materialelor.

10.3. Încărcarea fotografiilor pe platforma online sau trimiterea acestora pe adresa de e-mail primaria@primaria-baile-govora.ro sau prin poștă la sediul Primăriei Orașului Băile Govora implică acordul ca materialele înscrise în concurs să poată fi expuse și utilizate de către Organizator, cu menționarea numelui autorului, prezentul regulament reprezentând consimțământul autorilor și titularilor de drepturi de proprietate intelectuală cu privire la această formă de utilizare, nelimitat în timp și spațiu.

Art. 11. Politica de confidențialitate

11.1. Datele personale ale participanților sunt confidențiale și vor fi folosite doar pentru funcționarea normală a concursului.

Art. 12 Forța majoră

12.1. Prin forță majoră se înțelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil, independent de voința vreuneia dintre părți și intervenit ulterior debutului concursului și care pune, în mod obiectiv, Organizatorul în imposibilitatea de a executa în mod corespunzător, în totalitate sau în parte, concursul.

12.2. Reprezintă caz de forță majoră, fără a se limita la acestea, și cu condiția să nu fie provocate sau favorizate de neglijența părții care îl invoca, evenimente precum: incendii, cutremure, inundații sau alte calamități naturale, schimbări sau reglementari ale legislației, incidente grave, război etc.

Art. 13 Întreruperea concursului

13.1. Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forță majora de către Organizator, așa cum s-a precizat și definit in Art. 12 Forța majoră, sau prin decizia Organizatorului, dar acestea vor putea fi realizate doar după ce Organizatorul a anunțat în mod oficial publicul.

Art. 14 Litigiile și legea aplicabilă

14.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanța competentă din municipiul Râmnicu Vâlcea în conformitate cu dreptul comun. Legea aplicabilă este legea română.

Art. 15 Contact

15.1 Pentru mai multe informații referitoare la concurs, vă rugam să ne scrieți la primaria@primaria-baile-govora.ro .

Art. 16 Clauze finale

16.1. Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza participarea oricărui tip de material la concurs pe motiv de neconcordanță cu tema concursului.

16.2. Prin participarea la acest concurs, participantul confirmă faptul că a citit și a înțeles toate condițiile din Regulamentul de concurs și că le acceptă.

16.3. Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord ca datele lor de identitate să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru desemnarea câștigătorului și în activitățile de marketing ale organizatorului.

Caracteristici tehnice minime obligatorii ale fotografiilor:

 • Rezoluție: minim 300 DPI
 • Format fișier: JPG, BMP, GIF - minim 800 x 600 pixeli

Sari la conținut