Datorită poziţiei geografice, a reliefului înconjurător şi a vegetaţiei, Băile Govora beneficiază de un climat blând, semimediteraneean. Cercetări sistematice de climatologie, începute încă din anul 1884, continuate de Dr. V. Crassu în perioada interbelică şi de doctorii L. Ciungan şi V. Geiculescu din 1952 şi până în 1986 au furnizat date importante, publicate în lucrări de specialitate și prezentate succint în continuare.

Temperatura aerului prezintă variaţii mici atât sezoniere, cât şi diurne, cele mai mici fiind în sezonul rece, când se înregistrează temperaturi medii lunare +0,20 C în decembrie, -2,80 C în ianuarie, +90 C în februarie.

Cele mai grele zile de iarnă se manifestă în prima jumătate a lunii ianuarie, iar anual se înregistrează 28 zile de iarnă autentică. Temperatura minimă record în sezonul rece a fost înregistrată în data de 11.02.1929, când a atins valoarea de -27,40 C.

Anotimpul cald durează mai mult de 6 luni, din aprilie până în octombrie; zilele cu temperatura maximă peste 250 C încep din aprilie (9 zile) şi se termină în octombrie (3 zile) astfel încât în timpul verii se înregistrează 88 zile cu temperatură de 250 C. Zile tropicale cu temperaturi de 300 C și rareori peste, se întâlnesc în iunie, iulie şi august, însumând 23 zile. Caracteristică este absenţa căldurilor în timpul nopţii, iar toamnele sunt mai calde decât primăverile.

Presiunea atmosferică este, în general, mică vara şi ridicată iarna, caracterizată prin aceea că ea creşte semnificativ la începutul toamnei şi scade pronunţat la venirea primăverii. Media acesteia este cuprinsă între 729 mm Hg în aprilie şi 734 mm Hg în ianuarie, când poate urca până la 756,4 mm Hg.

Amplitudinea maximă a presiunii atmosferice este de 46,9 mm Hg, iar cea minimă atinge numai 20,2 mm Hg în luna august.

Mişcările maselor de aer sunt puternic influenţate de aşezarea geografică a Govorei şi vecinătatea lanţului muntos al Carpaţilor Meridionali, astfel încât lipsesc cele cu caracter specific zonal şi cele intense. Desele perioade de calm sunt întrerupte sporadic de vânturi cu viteză redusă, a cărei medie anuală este de sub 2 m/s, variaţia fiind cuprinsă între 1,2 m/s în august şi 3,1 m/s în aprilie. Foarte rar se înregistrează zile cu vânt tare, peste 10 m/s, iar furtunile violente apar la intervale foarte mari de timp şi durează, din fericire, doar câteva minute. Direcţia predominantă a mişcărilor aerului este dinspre sud – est şi sud – vest.

Umiditatea relativă a aerului este ceva mai ridicată, în medie anuală fiind de 69 %, între minima de 58 % din august şi maxima de 79 % din decembrie fiind o diferenţă de doar 20 %, constanta valorilor constituie, de asemenea, un factor important în ansamblul mediului sanogen.

Nebulozitatea medie cuprinsă între maxima din decembrie de 6,2 şi minima din august de 2,4 urmăreşte îndeaproape extremele umidităţii relative, media anuală fiind de 4,5 valoare destul de redusă la nivel global, iar în perioada caldă a anului  se menţine la valori cuprinse între 2 şi 4. Această nebulozitate redusă este deosebit de importantă pentru o localitate climatică.

Perioada mare de strălucire a soarelui, concretizată în numărul de zile senine care depășesc numeric pe cele noroase sau acoperite (103 anual) constituie un factor important de atracţie, precum şi o importantă sursă energetică neconvenţională ieftină şi ecologică, sursă exploatabilă în condiţii optime pe durata celor 1.200 ore de strălucire a soarelui. În acest sens măsurătorile au prezentat valori ale coeficientului de insolaţie care variază de la 0,20 în sezonul rece la 0,54 în sezonul cald.

Precipitațiile atmosferice se încadrează în limite anuale normale, determinând un regim pluviometric favorabil dezvoltării vegetaţiei. Cele mai numeroase zile cu precipitaţii au fost înregistrate în lunile mai – iunie (13 zile) şi în august – septembrie câte 5 zile. Averse masive, urmate de inundații locale s-au înregistrat la mari intervale de timp (15 – 25 ani), aceste fenomene fiind strâns legate de cele globale. Starea electrică a atmosferei are un potenţial de 42 V/m, gradientul electric având valori egale sau mai mari cu 100 V, numai când vremea este instabilă şi cu manifestări electrice.

Caracteristicile climato-geografice ale Băilor Govora reglează regimul aeroelectric, menţinând în tot timpul anului o ionizare foarte mare, cu efect sedativ – relaxant, factor natural important care contribuie substanţial la creşterea efectului tratamentului balnear.

Sari la conținut