Compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Consiliului Local al Orașului Baile Govora, având ca obiect principal de activitate administrarea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al Orașului Baile Govora.

Principalele activităţi, specifice Compartimentului Administrarea Domeniului Public si Privat:

 • Salubrizarea orasului Baile Govora si localitatilor arondate acestuia;
 • Întreținere si administrare parcuri;
 • Amenajarea, întreținerea şi reabilitarea spaţiilor de joaca pentru copii, a spaţiilor de odihnă, aflate în subordine;
 • Întreținere spații verzi;
 • Salubrizare străzilor;
 • Salubrizarea si ecologizarea zonelor expuse in mod frecvent deșeurilor menajere ;
 • Administrarea domeniului public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
 • Emitere avize pentru lucrările  care se execută pe domeniul public;
 • Deszăpezire;
 • Organizarea pieţelor, târgurilor şi bâlciurilor;
 • Montarea mobilierului stradal;
 • Prevenirea poluarii accidentale  a mediului sau a surselor si cursurilor de apa prin depozitarea necontrolata a deseurilor de catre agentii  economici sau de catre cetateni;
 • Asigura masurile corespunzatoare pentru conservarea si protectia mediului;
 • Efectueaza masurile necesare pentru protectia sanatatii publice, cu sprijinul si sub supravegherea organelor de specialitate ale statului;
 • Curațarea străzilor, a pietelor si a celorlalte locuri publice, indepartarea zapezii, a ghetii de pe strazi si trotuare, colectara si depozitarea reziduurilor menajere si stradale, sortarea si valorificarea resurselor materiale refolosibile, repararea si intretinerea strazilor, a drumurilor comunale, curatarea si amenajarea santurilor;
 • Respectarea stricta a normelor igienico-sanitare in piata agroalimentara;
 • Verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea şi localizarea degradărilor produse în carosabil şi remedierea operativă a acestora;
 • Evitarea şi/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuţia lucrărilor de construcţii, precum şi refacerea zonelor adiacente afectate;
 • Administrarea şi exploatarea toaletelor publice;
 • Amenajarea şi exploatarea locurilor de parcare şi afişaj publicitar de pe domeniul public, în condiţiile stabilite conform legislaţiei actuale în vigoare;
 • Dezvoltarea şi amenajarea spaţiilor publice în strânsă concordanţă cu necesităţile comunităţii locale şi a documentaţiilor de urbanism aprobate potrivit legii.

Contact

Referent Constantinescu Mircea

Telefon: 0250 770 460, int. 17


Formulare utile (sectiune in curs de actualizare)

 1. Declaratie de impunere in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici
 2. Regulament privind aplicarea taxei speciale de salubrizare
 3. Regulament privind gospodarirea orasului Baile Govora in domeniul igienizarii, salubrizarii locurilor publice si de protectie a mediului
 4. Acord privind ocuparea temporara a domeniului public
 5. Regulament privind ocuparea temporara a domeniului public si privat
Sari la conținut