Page 9 - SDL Baile Govora 2014-2020
P. 9
Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a orașului BĂILE GOVORA, județul VÂLCEA

Din această cauză una din opţiunile posibile pentru finanţarea proiectelor comunitare
ar fi colaborarea mai strânsă cu sectorul de afaceri. De asemenea, cel puţin pentru o
perioadă, este valabil ajutorul financiar acordat de către Uniunea Europeană prin programe
specifice.

Având tot mai multe responsabilităţi, autorităţile locale trebuie să demonstreze că
sunt capabile să le îndeplinească, să-şi demonstreze creativitatea, eficacitatea şi eficienţa.

Comunităţile locale trebuie să identifice noi instrumente şi strategii pentru a
determina colaborarea între cetăţeni, instituţii şi reprezentanţi ai diferitelor sectoare de
activitate, în vederea planificării viitorului localităţii. Comunităţile care se plâng de lipsa
unor soluţii la problemele locale sunt de fapt incapabile să stabilească legături cu toate
părţile interesate şi să cadă de acord asupra unei abordări comune. De asemenea, chiar în
situaţia existenţei unor eşecuri, conlucrarea trebuie menţinută şi reîntărită, în spiritul
îmbunătăţirii continue.

În următoarea perioadă, pentru reprezentanţii locali provocarea va fi să se adapteze
şi să-şi adapteze comunităţile la noile condiţii. Nu va fi simplu să se schimbe modul
tradiţional de gândire, de rezolvare a problemelor şi de luare a deciziilor. Printre altele, va fi
necesară o redefinire a succesului administraţiilor locale.

Trebuie recunoscut faptul că scopul principal nu este evitarea sau eliminarea unor
probleme. Nu există comunitate – fie ea mică sau mare, bogată sau săracă – lipsită de
probleme. Este prea mare diversitatea sarcinilor ce revin comunităţilor locale pentru a putea
spera la posibilitatea unei activităţi fără probleme. Definiţia succesului unei comunităţi ar
trebui să se bazeze pe mobilizarea resurselor din toate sectoarele pentru a face faţă
problemelor apărute.

8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14