Page 8 - SDL Baile Govora 2014-2020
P. 8
Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a orașului BĂILE GOVORA, județul VÂLCEA

Cuvânt înainte

Stimați cetățeni,
Mai mult decât oricând, comunităţile locale
sunt forţate să găsească modalităţi noi şi creative
pentru a face faţă presiunilor cu care se confruntă.

Abordări noi sunt necesare atât pentru a
rezolva problemele prezentului, cât şi pe cele ale
viitorului. Dacă cetăţenii şi autorităţile nu vor realiza
faptul că există o profundă schimbare în contextul
rezolvării de probleme la nivel local, şansele ca
reacţia lor să fie cea potrivită sunt foarte slabe.

Autorităţile locale dispun de sume mult mai
mici decât cele necesare, cheltuirea banilor de la
buget fiind restricţionată de diverse cerinţe.

Autorităţile naţionale sunt mult prea presate de
problemele majore cu care România se confruntă la
ora actuală. Ele nu au nici timpul, nici energia de a se concentra suficient asupra
problemelor ridicate de comunităţile locale.

O mare parte din problemele care erau până nu demult împinse spre nivelurile
superioare ale administraţiei rămân acum în sarcina autorităţilor locale. Acestea includ
probleme sociale, de mediu şi de dezvoltare economică. Fără a neglija sprijinul pe care
trebuie să-l primească de la autorităţile naţionale, comunităţile ar trebui să se bazeze în
primul rând pe forţele proprii pentru a-şi rezolva problemele.

7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13