Page 7 - SDL Baile Govora 2014-2020
P. 7
Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a orașului BĂILE GOVORA, județul VÂLCEA

6.11.2 Buget preconizat 246
6.11.3 Structura Consiliului Local 246

VII ANALIZA SWOT 247
7.1 Accesibilitate, infrastructura și mediu 255
7.2 Economie 259
263
7.3 Turism 267
7.4 Sănătate și asistență socială 269
7.5 Educație și cultură

VIII PROIECTE DE DEZVOLTARE IMPLEMENTATE ÎN PERIOADA 2007 – 2013 271

IX PARTENERIATE OPORTUNE 277

X POLITICI PUBLICE 2014 - 2020 281
283
10.1 Conceptul de politici publice 284
284
10.2 Obiectivul general 287
10.3 Direcții de dezvoltare
10.4 Politici de dezvoltare ale ale orașului Băile Govora

XI PLANUL DE DEZVOLTARE 2014 - 2020 305

XII IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE 361

XIII CONCLUZII 367

6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12