Page 6 - SDL Baile Govora 2014-2020
P. 6
ategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a orașului BĂILE GOVORA, județul VÂLCEA

6.3.1.2 Rețeaua de distribuție gaze naturale 179
6.3.1.3 Rețeaua de electricitate 180
6.3.1.4 Rețeaua de iluminat public 180
6.3.1.5 Energia termică 180
6.3.1.6 Transportul public 180
6.3.1.7 Salubritatea 181
6.3.1.8 Telefonie 181
6.3.2 Rețeaua de drumuri 181
6.3.3 Mediu – calitatea factorilor de mediu 181
6.3.4 Parcuri, spații verzi și locuri de joacă 183
6.4 Sănătatea 195
6.5 Asistența socială 195
6.6 Educația 196
6.7 Cultura 197
6.8 Viața spirituală 202
6.9 Economia 202
6.9.1 Agricultura 210
6.9.1.2 Cultura plantelor 210
6.9.1.3 Pomicultura 210
6.9.1.4 Legumicultura 214
6.9.1.5 Piscicultură 215
6.9.1.6 Silvicultură 215
6.9.2 Turismul 215
6.9.2.1 Bazele de tratament balnear 216
6.9.2.2 Structurile turistice de primire 220
6.9.2.3 Structurile de alimentație pentru turism 221
6.9.2.4 Structurile de agrement 222
6.9.2.5 Cererea turistică 231
6.9.2.6 Obiective turistice 233
6.10 ONG-uri 242
6.11 Administrația locală 244
6.11.1 Venituri 246

5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11