Page 5 - SDL Baile Govora 2014-2020
P. 5
ategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a orașului BĂILE GOVORA, județul VÂLCEA

V ORAȘUL BĂILE GOVORA 95
5.1 Localizare, structură administrativă și accesibilitate 97
5.2 Cadrul natural 102
5.2.1 Relieful 103
5.2.2 Hidrografie 108
5.2.3 Clima 108
5.2.4 Flora și fauna 111
5.2.5 Resurse 115
5.2.5.1 Apele minerale, surse și importanța lor 115
5.2.5.2 Clasificarea apelor minerale din Băile Govora 116
5.2.5.3Substanțe minerale 117
5.2.5.4 Resurse balneare 118
5.2.5.5 Clasificările terapeutice ale resurselor balneare 121
5.2.5.6 Valorificarea resurselor balneare 125
5.2.5.7 Conservarea și protecția resurselor hidrominerale balneare 126
5.3 Elemente de patrimoniu 127
5.4 Personalități 129
5.5 Scurt istoric 135
5.6 Băile Govora în imagini 141

VI ANALIZA SITUAȚIEI CURENTE 165
6.1 Suprafața administrativă 167
6.2 Populația 168
6.2.1 Populația pe categoriide vârstă 169
6.2.2 Mișcarea naturală 171
6.2.3 Nupțialitate și divorțialitate 173
6.2.4 Structura religioasă 175
6.2.5 Structura etnică 175
6.2.6 Șomajul 175
6.3 Infrastructură 179
6.3.1 Infrastructura de utilități 179
6.3.1.1 Alimentarea cu apă și canalizarea 179

4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10