Page 4 - SDL Baile Govora 2014-2020
P. 4
ategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a orașului BĂILE GOVORA, județul VÂLCEA

CUPRINS 13
15
Cuvânt înainte 15
16
I INTRODUCERE 16
1.1 Definiție 16
1.2 Scop 16
1.3 Motivație 17
1.4 Misiune
1.5 Viziune 19
1.6 Obiectiv general 21
1.7 Obiective specifice 36

II CONTEXT DE DEZVOLTARE 55
2.1 Contextul european 57
2.2 Contextul național 59
59
III REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD – VEST OLTENIA 60
3.1 Introducere 68
3.2 Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia 69
3.2.1 Localizare 72
3.2.2 Cadrul natural
3.2.3 Scurt istoric 75
3.2.4 Stațiuni balneoclimaterice 77
3.2.5 Stațiuni montane 80
83
IV JUDEȚUL VÂLCEA 83
4.1 Localizare, accesibilitate și structură administrativă 88
4.2 Cadrul natural
4.3 Profilul economic
4.4 Turismul
4.5 Scurt istoric

3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9