Page 12 - SDL Baile Govora 2014-2020
P. 12
Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a orașului BĂILE GOVORA, județul VÂLCEA

Strategia de Dezvoltare Locală a oraşului Băile Govora 2014-2020 stabileşte
obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil şi realist, la o dezvoltare
pe termen scurt, mediu şi lung, capabilă să îmbunătăţească calitatea vieţii oamenilor din
oraş. Trebuie să precizăm că acest document este esenţial pentru accesarea fondurilor
europene, astfel că la conceperea lui ne-am pliat pe cele trei priorităţi ale Comisiei
Europene: creştere economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Mulţumim tuturor celor care au înţeles importanţa acestei strategii pentru Oraşul
Băile Govora şi au participat la toate întâlnirile şi dezbaterile pentru întocmirea ei,
sacrificându-şi din timpul lor liber.

Cu stimă,
PRIMARUL ORAȘULUI BĂILE GOVORA

Mihai MATEESCU

11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17