Page 11 - SDL Baile Govora 2014-2020
P. 11
Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a orașului BĂILE GOVORA, județul VÂLCEA

locală. Astfel se va orienta gândirea, decizia şi acţiunea către obiective superioare sau către
premisele obiectivelor.

Totodată, prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate urgentelor, avantajelor şi
dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente. În aceste condiţii, toţi factorii interesaţi
de progresul economico-sociale al orașului vor beneficia de acest ghid de prezentare a
tuturor obiectivelor de dezvoltare, prin care se indică atât politicile publice de dezvoltare
specifice, cât şi acţiunile punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administraţiei
publice locale.

Utilizarea instrumentelor de consultare a comunităţii locale a determinat adaptarea
tuturor propunerilor de acţiuni pentru că se dorea ca la final strategia de dezvoltare locală
sa fie în consens cu aspiraţiile locuitorilor orașului Băile Govora. Importanţa acestui aspect
este dată atât de certitudinea implicării viitoare a comunităţii în implementarea strategiei de
dezvoltare locala, cat şi de posibilitatea asumării depline şi conştiente a acesteia.

*
**

Experienţa din ultimii ani ne-a confirmat faptul că fixarea unor ţeluri mai apropiate
sau mai îndepărtate este utilă în managementul administraţiei locale, pentru că aceste ţeluri
devin repere la care se raportează toţi membrii comunităţii locale şi astfel pot fi înregistrate
progresele sau eşecurile realizate în timp. Dacă privim retrospectiv, observăm că o mare
parte dintre obiectivele pe care le-am stabilit pentru perioada 2007-2013 au fost atinse, ceea
ce ne întăreşte convingerea că munca după o planificare clară, prealabilă, poate crea
premisele unei continuităţi minimale în actul administrativ, dincolo de „nuanţele” politice
specifice fiecărui partid politic.

10
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16