Page 10 - SDL Baile Govora 2014-2020
P. 10
Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a orașului BĂILE GOVORA, județul VÂLCEA

Proiectul de planificare strategică la nivelul orașului Băile Govora reprezintă un
demers ambiţios şi dificil, dar foarte necesar. El este construit pe o metodologie riguroasă,
bazată pe experienţa internaţională şi intenţionează să reunească eforturile tuturor
persoanelor şi organizaţiilor interesate, urmărind atât o finalitate managerială cât şi una de
implicare a comunităţii în luarea marilor decizii care o privesc.

Dezvoltarea locală nu înseamnă doar un mediu mai curat, ci, de asemenea, şi o
economie stabilă şi sănătoasă. Dezvoltarea societăţii umane poate fi asigurată prin modul de
gestionare, actuală şi viitoare, a resurselor sale naturale, energetice, materiale şi
informaţionale.

Totodată, dezvoltarea societăţii, prin intermediul pilonului său economic, înseamnă şi
creşterea investiţiilor, promovarea stabilităţii şi a concurenţei, dezvoltarea şi recompensarea
abilităţilor de muncă.

La nivelul orașului Băile Govora se impune o abordare integrată a tuturor aspectelor
socio - economice şi de mediu şi urmărind, prin politicile publice şi printr-o planificare
strategică adecvată situaţiei existente, rezolvarea simultană a problemelor urgente pe care
trebuie să le aibă în vedere dezvoltarea socială şi economică a orașului.

Strategia de dezvoltare a orașului Băile Govora pentru a fost realizată pentru
perioada de programare 2014-2020. Aceasta urmăreşte dezvoltarea durabila prin
valorificarea potenţialului local pentru a fi în concordanţă cu obiectivul general al Planului
Naţional de Dezvoltare.

Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă nevoile actuale
ale comunităţii şi atingerea acestora în viitor. Strategia de dezvoltare locală reprezintă
instrumentul de lucru al administraţiei publice locale şi este agreat de întreaga comunitate

9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15